Sportovně střelecký klub Praha 6

Historie Sportovně střeleckého klubu Praha 6 a historie sportovní střelby na obvodu Praha 6.

Novinky

21.10.2021
Výsledky letošního 2.kola klubového žebříčku můžete prohlédnout nebo stáhnout ve formátu PDF zde Seznamte se i dopňujícími informacemi od Honzy Brycha, který vás všechny srdečně zdraví.

Členská schůze
čtvrtek 14. října 2021

Předseda klubu svolává členskou schůzi ohledně volby výboru na další 4-leté období v termínu a místě konání 2. kola žebříčku. Případné návrhy na změny a doplnění můžete poslat předem předsedovi, viz Kontakty. Členové, kteří se nebudou moci účastnit osobně při 2. kole žebříčku, se budou moci ke kandidátce vzešlé na členské schůzi vyjádřit v odpovědi na e-mail, který v daném čase obddrží.
Petr


František Maxa zemřel
Dnes 16. září zemřel František Maxa, dlouholetý člen Sportovně střeleckého klubu Praha 6, v úctyhodném věku 98 let. Nedožil se tedy 100, kterou jsme mu přáli při příležitosti jeho 95 narozenin . Pokud jste měli příležitost se s Františkem v životě setkat, věnujte mu tichou vzpomínku.
PB

Zde si ještě můžete prohlédnout pár Františkových momentek ze střeleckého prostředí tak, jak na něj vzpomíná Miloš Cvrk .


14.9.2021
Letošního závodu LP60 pořádaného v rámci PSF2021 se účastnilo 18 střelců. Výsledky Pražského střeleckého festivalu 2021 v libovolné pistoli 60 ran jsou ke stažení a k tisku zde .

Trénink & Prázdninové MINI
Čtvrtek 15. července 2021,
Pár Milošových fotek ze společné akce.

Prázdninové MINI
Prázdninové MINI proběhlo, s komorní účastí, ale uskutečnilo se. Výsledky zpracoval Honza Brych. Můžete je také otevřít ve formátu PDF. Fotky pořizoval jako obvykle Miloš. Dík všem, kteří se podíleli.
Petr

Prázdninové MINI
čtvrtek 15. července 2021

Členské příspěvky 2021

Vážení členové klubu, vám je určen druhý letošní oběžník. Oběžník si také můžete stáhnout ve formátu PDF. Prosím ty, kterých se to týká, nepodceňujte povinnost placení členských příspěvků. Těšíme se na vaši účast na MINI, které se bude konat tentokrát i v netradičním termínu. Děkuji Davidovi za přípravu žebříčku.
Petr

Klubový žebříček 2021
Vážení členové klubu, letošní žebříček by se měl přeci jen navzdory covidu přeci jen uskutečnit. Místo Novoročního se bude konat Prázdninové MINI v letním termínu ve čtvrtek 15.07., od 16:00 do 17:00 hodin na střelnici Magnum. Další čtyři kola jsou plánována od září. Termíny budou uvedeny v oběžníku, případně rozeslány emailem. Doufám, že se MINI zúčastníte v co největším počtu a nevynecháte příležitost k všeobecnému setkání. Chtěl bych poděkovat Davidovi za plán letošního žebříčku a aktivity s tím spojené.
Výbor SSK se sejde 1.7. v 18:00 hodin v restauraci Nad Alejí na Petřinách.
Petr

7.června 2021
Aktuálně na stránkách ČSS lze nalézt Vyjádření NSA k aktuálně platnému opatření k provozování soutěží v amatérském sportu, tedy i střeleckých.
PB

Veselé Velikonoce
.... aneb čím nás krmí aktuálně média. Pár citací a otázek: Jestli se lidi utrhnou ze řetězu, máme veliký průser, řekl Blatný. Proč jsou na řetězu?
Desítky lidí z Česka se nechaly proti nemoci covid-19 naočkovat v Srbsku, které nabídlo cizincům bezplatnou vakcinaci o minulém víkendu.
Lidé nyní nemohou odjet ani na své chaty a chalupy, protože ty jsou v jiných okresech. A Srbsko je jaký okres?
Blatný zároveň odmítl, že by lidem z Prahy dovolil cestovat do okolních okresů, tedy Praha-východ a Praha-západ. Podle něj by tam pak dělali to samé, co ve městě. Řekl, že někteří lidé se neumí chovat. V posteli dbám na slušné vychování nebo dělám to samé?
Mraky lidí na pražské náplavce. K opatřením jsou už apatičtí, přiznali strážníci. Mraky lidí nebo strážníci?
Doc. Koutná tvrdí, že lidé by měli převzít zodpovědnost sami za sebe a pečovat o svůj imunitní systém, a ne jen slepě čekat na spásu v podobě očkování.
Ale prohlubovat tyto problémy rezignací na životosprávu, hádám, není šťastné?
Dodávám: S tím si Kefalín nedělejte starosti, lidí je jako sraček, řekl poručík Hamáček.
Nezákonné. Soud smetl požadavek státu mít při návratu do ČR negativní test.
Máme se řídit rozhodnutím soudu nebo zdravým rozumem? Používá soudce zdravý rozum?
Zkuste si odpovědět sami a nezapomínejte, co jste. Ještě jednou Veselé ...
PB

27.3.2021 sobotěnka
Veselé Velikonoce,
všem lidem dobré vůle. Doufám, že po velikonočním období bude líp a dubnové počasí ukáže, co umí. Pokud to fyzicky dáváte,pečlivě a přiměřeně sušte. Nezapomínejte na pravidelné procházky a zažívací ústrojí nepřetěžujte nadměrnou dezinfekcí. Jaro už je tady a nouzový stav taky jednou bude končit. Vyžente pavouky z hlavně a dýchejte život, dokud můžete. Jo, doufám, že máte uhrazené příspěvky na 2021. Mějte se faj a na střelnici někdy naviděnou co nejdřív.
PB

1.3.2021 pondělí
Veselé Velikonoce,
bude toto přání letos naplněno? Neustávající mediální cirkus, podporovaný exibováním zvolených představitelů, cílených soudních rozhodnutí, .... Co nás ještě čeká? V každém případě byl vládou vyhlášen nouzový stav a v jeho rámci řada mimořádných opatření až do 28. března. V každém případě bude pokračovat období, kdy každý může projevit svojí odpovědnost. Přeji všem dostatek energie, chuti to zvládnout a slunce nejen v duši.
PB

14.2.2021 neděle
Ufff,
poslední dny dostávala morálka a svědomí na frak v podání našich zvolených zástupců. Na to, že to běžně a dlouhodobě mnoho měsíců dělali někteří novináři v honbě za "čím si", už si jedinec mohl zvyknout. Z veřejnoprávních médií každodenní masáž majitelů restaurací a dalších živností využívajích služeb populaci vyčnívala před názory většinové populace i odborné veřejnosti. Coronavirus a jeho klony jsou při šíření dokonale apolitické, přesto byly dokonale využity při hlasování sic jedinců, ale zdá se, že především věrných nohsledů názorů svých politických vůdců a jejich sekretariátů.
Po dnešku se zdá, dík hejtmanům a vládě, že ještě nejsme úplně na dně, které, jak se zdá, už vyplňují jen peníze. Okolní státy nemají jiné ani výrazně odlišnější nástroje ke zvládání epidemie, ale dle dostupných informací zvládají epidemii úspěšněji.
Ptám se proč? Je to jen o lidech, o úrovni vzdělání? Nechybí nám přeci jen vize společnosti, ke které bychom měli směřovat a vychovávat k ní své potomky a následovatele? A jak by do toho měla zapadat sportovní střelba, náš oblíbený koníček? Přeji všem v náročném a následujícím období klid a slunce nejen v duši. Jaro bývá veselejší zimy.
PB

Členské příspěvky 2021
Vážení členové klubu, vám je určen první letošní oběžník. Oběžník si také můžete stáhnout ve formátu PDF. Při platbě se řiďte pokyny uvedenými v oběžníku. Prosím nepodceňujte tuto povinnost. Děkuji Honzovi za zpracování oběžníku.
Příspěvky je možné též uhradit po dohodě (telefonem nebo e-mailem) přímo Jardovi, ale pouze do 10.února.
Petr

Novoroční závod Mini
jsme letos nemohli uspořádat ze známých důvodů.


Některé ze starších zpráv z předchozích let můžete nalézt v odkazech níže:


2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007


Střelecké spolky a společnosti existovaly v Praze stejně jako v řadě jiných českých měst již od středověku. Nejprve jako cechy výrobců kuší a později palných zbraních, posléze jako společnosti jejich uživatelů – střelců.

Střelba jako sport vzniká z povětšině užitkové činnosti v druhé polovině 19. století. Byly zakládány střelecké jednoty podle vzoru Sokola a myšlenek dr. Miroslava Tyrše. Prvním celonárodním orgánem byla Česká obec střelecká, založená v roce 1897.

Období let 1918 až 1949

Oblast dnešní Prahy 6 se stala součástí Velké Prahy až v roce 1922 (jako Praha XIX a částečně Praha XVIII). Česká obec střelecká, po roce 1918 Československá obec střelecká se v roce 1925 rozštěpila a vznikl vedle Obce Československý národní svaz střelecký. V Praze Dejvicích existovaly obě tyto organizace. Základním článkem Československého národního svazu střeleckého byla Střelecká jednota. Tuto jednotu chtěl založit v roce 1937 na tehdejší Praze XIX mjr. Bohdan Klimeš, otec jednoho z členů současného SSK Praha 6. Orgány Svazu tehdy neuznaly stav v Dejvicích za dostačující pro zřízení jednoty a proto se pan B. Klimeš spojil s Malostranskou jednotou a vytvořil pobočku pod názvem Národní střelecká jednota na Menším Městě Pražském, pobočka pro Prahu XIX. Na přelomu let 1938 a 1939 se tato pobočka změnila na samostatnou jednotu pod názvem Národní střelecká jednota v Praze XIX. V roce 1938 měla dejvická jednota přes 400 členů. Ještě v květnu 1939 uspořádala jednota na střelnici v Kobylisích přebory dorostu. Střílelo se ze vzduchové pušky, jiné zbraně okupanti zabavili. Krátce potom byl Národní svaz střelecký okupanty rozpuštěn.

V Praze XIX byla i druhá celostátní střelecká organizace – Československá obec střelecká, předsedou byl p. Šolc. Mimo to zde byly i Národní gardy (spolek ostrostřelců), kteří se věnovali udržování tradic, ale méně již střelbě. V roce 1937 bylo zahájeno jednání o spojení těchto organizací. Ke spojení došlo 28. února 1938 a vznikla Národní střelecká jednota č.442 v Dejvicích. Současně bylo založeno vlastenecké hnutí „Věrný pes“, které působilo za nacistické okupace jako ilegální organizace.

Vedle těchto střeleckých organizací se prováděl základní střelecký výcvik také v Sokole a v Junáku - Skautu. Program byl prakticky shodný, zaměřený na brannou výchovu mládeže. Pro zvýšení přitažlivosti byly pořádány i závody ponejvíce ze vzduchovek.

Po druhé světové válce nebyly střelecké organizace obnoveny v původní podobě a vznikl Svaz brannosti. Sportovní střelbu organizovaly střelecké oddíly Sokola. Svaz brannosti v Praze XIX existoval, ale střelecký oddíl v některé sokolské jednotě nikoliv.

Období let 1950 až 1990

Na začátku padesátých let byl ustaven Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm) jako jednotná branná organizace. Formy jeho činnosti měly polovojenský charakter, ze střelectví to byl jen základní výcvik, ale vedle toho i pořadovou přípravu. To bylo logicky málo přitažlivé jak pro mládež, tak pro dospělé. Především byly postrádány soutěže. V roce 1952 byl Svazarm reorganizován, bylo zavedeno individuální členství a členy Svazarmu se povinně staly všechny existující střelecké kolektivy. Odtud vzešel základní kádr sportovců a funkcionářů sportovní střelby.

Ve Svazarmu byla střelba organizována ve dvou úrovních. V základních organizacích byly sportovně střelecká družstva (SSD), která prováděla základní výcvik a počátky sportovní činnosti především z malorážky ZKM 451. Střelci, kteří ukázali určitou úroveň výkonnosti a chtěli se sportovní střelbě věnovat závodně, postupovali do sportovně střeleckých klubů (SSK)

V Praze 6, jak se tehdy již oblast dřívější Prahy XIX a části Prahy XVIII jmenovala, bylo několik velmi dobrých SSD, byly to Základní organizace (ZO) Vysoká škola chemicko-technologická, VŠ zemědělská, VÚ vodohospodářský, Ortopedie. Začátkem dubna 1954 uspořádaly jednotlivé základní organizace své přebory a 23. května 1954 se uskutečnil první obvodní přebor ve střelbě z malorážky na 3x20 ran ve třech polohách (vleže, vkleče, vstoje). Z nejlepších střelců byl po obvodním přeboru sestaven Sportovně střelecký klub Praha 6, první přebor klubu se konal 13.6.1954 v Kobylisích. O týden později se konal rovněž na střelnici v Kobylisích, krajský přebor, kde střelci Prahy 6 získali první tři místa a v soutěži jednotlivců a v soutěži pětičlenných družstev dosáhlo družstvo ve složení Jan Brych, Miroslav Marek, Jan Čech, Jiří Hrneček, Miloš Klíma prvenství výkonem o 44 bodů vyšším než tehdy platný československý rekord. Mezi velmi aktivní členy klubu patřil František Peták, jehož otec byl před II. světovou válkou členem Národní střelecké jednoty v Dejvicích a svého syna přivedl ke sportovní střelbě v žákovském věku. František patřil působil v klubu jako střelec a později trenér řadu let. Přivedl i svého střeleckého známého z dětství, Bohdana Klimeše, který dosáhl již jako žák před válkou řady velmi pěkných úspěchů.

Podle zásad, platných ve Svazarmu, mohli nejlepší střelci z okresních a obvodních klubů přejít do krajských klubů, což se také stalo na podzim roku 1954. Existence a úroveň SSK Praha 6 byla zachována díky tomu, že tito střelci přenesli sice své sportovní aktivity do vyššího patra, ale jako trenéři a funkcionáři působili v SSK Praha 6 i nadále. Střelci klubu sklízeli sportovní úspěchy. Na podzim roku 1955 na Pražském střeleckém festivalu nastřílel Jiří Hrneček z libovolné pistole 543 bodů a dosáhl tak limitu Mistra sportu. V roce 1956 získal Miroslav Marek titul mistra republiky ve střelbě libovolnou malorážkou - závod Dewar (60 ran vleže na 50 a 100 metrů).

V roce 1958 začali členové klubu svépomocí stavět v Sedleci malorážkovou a pistolovou střelnici na území bývalé cihelny. Střelnice byla pak úsilím klubového kolektivu postavena a sloužila řadu let svému účelu. Dnes je po zrušení zavezena vysokou navážkou zeminy. Po rozpuštění krajských střeleckých klubů, které měly dost střelců, ale velmi málo obětavých funkcionářů, se vrátili do SSK Praha 6 nejen jeho členové, ale i řada dalších střelců, mj. Karel Perman a Ladislav Červený. Vrátil se i Jiří Hrneček, který dosáhl v roce 1959 největšího úspěchu, když získal titul mistra Evropy v rychlopalné pistoli.

V roce 1960 byla dokončena výstavba střelnice v Sedleci (tzv. „staré střelnice“). Klub měl v té době bezkonkurenční postavení a patřil k nejlepším ve Svazarmu vůbec. Ke zpestření činnosti patřila v té době i korespondenční mezinárodní utkání, většinou s kluby v tehdejší NDR a v Polsku. V roce 1961 získali členové klubu tři tituly mistrů republiky (‚Jiří Hrneček – rychlopalná pistole, Dušan Dugáček – libovolná pistole, František Navrátil – libovolná malorážka, poloha vstoje – junioři)

Jelikož Svazarm se opět reorganizoval, byly obvodní střelecké kluby zrušeny a musely se uchýlit pod některou základní organizaci Svazarmu. V případě SSK Praha 6 to byla Tesla Radiospoj, protože to byl jediný větší výrobní podnik na obvodu. Klub měl s tímto podnikem společné pouze jméno a to do roku 1963, kdy přešel pod základní organizaci Svazarmu Vysoká škola zemědělská. V roce 1964 byli na střelnici v Sedleci přivítáni poprvé střelci ze západní země. Byli to členové klubu Národní banky Brusel. Jako první klub v republice vyjeli střelci SSK Praha 6 do Belgie v roce 1966. Do té doby byly sportovní styky se západní zemí na klubové úrovni pro vedení Svazarmu zcela nepředstavitelné.Utkání se střelci v NDR byla již pravidelním doplňkem sportovní činnosti klubu.

V roce 1969 se konalo v Plzni Mistrovství Evropy ve sportovní střelci. Naši střelci při něm plnili i funkce organizátorů. Zejména Ladislav Pořický, v té době náčelník klubu a Bohdan Klimeš. Členkami reprezentačních družstev republiky byly Anička Jarošová a Marta Bořková v puškových disciplínách a Anička Rezlerová a Marie Vejvarová v pistolových.

V sedmdesátých letech se rozvinula práce s mladými střelci a začala přinášet ovoce. Jako trenéři školních družstev, která byla základem pro výběr talentů do klubu, pracovali ing. Milan Jaroš, Jiří Čech, ing. Jan Brych, Vladimír Dobrovolný, Karel Janda. Mladí střelci SSK Praha 6 se pravidelně umísťovali na předních místech soutěží mládeže jak v jednotlivcích, tak v družstvech.

V roce 1974 byla dokončena stavba nové střelnice v Sedleci a SSK Praha 6 se stal správcem a uživatelem.

V roce 1971 se v Meziboří konalo první Mistrovství Evropy ve střelbě ze vzduchových zbraní. Jako závodníci se uplatnili Jiří Hrneček a Anna Jarošová, jako funkcionáři ing. Ladislav Pořický, prof.dr. Bohdan Klimeš, ing. Zdenka Klimešová, ing. Jan Brych, Pavel Žbirka a Jiří Placek na mezinárodním úseku a protokolu.

V tomto duchu se nesla i osmdesátá léta. Velkou výhodu získali střelci nejen Prahy 6, ale celé Prahy, když byla v Sedleci postavena budova pro Středisko vrcholového sportu Svazarmu, kde byla krytá vzduchovková střelnice s 15 stavy a pistolová střelnice na 25 metrů. Vedle toho zde byla i tělocvična, sauna, skladové prostory, kanceláře, a další zázemí. Bohužel o tento objekt po roce 1990 střelci přišli díky machinacím bývalých funkcionářů Svazarmu.

Do státní reprezentace se v puškových disciplinách probojovala Ilona Jarošová. Členové klubu se věnovali organizační práci na úrovni republiky i nadále. Ing. Brych byl členem Ústřední rady střelectví jako předseda učebně metodické komise a je autorem několika knížek o sportovní střelbě, ing. Josef Smrt, výborný pistolář, byl členem České ústřední rady střelectví a přeložil řadu sportovních příruček z ruštiny. Oba měli nezanedbatelný podíl na organizaci Českého střeleckého svazu po roce 1990, kdy se jednotlivé sportovní svazy Svazarmu rozešly a vytvořily samostatné organizace.

Od roku 1991 až po současnost

Podmínky pro sport se poněkud změnily, neboť podpora činnosti ze státních prostředků je zaměřena na programy mládeže a vrcholový sport, takže v klubech zůstávají zájemci nejen o střelbu podle mezinárodních pravidel, ale také o řadu nových disciplín. Členové klubu pěstují střelbu jako svého koníčka a především plně ve své finanční režii. Tato situace většinu našich členů od oblíbeného sportu neodradila. Osvědčení funkcionáři působí i nadále, takže při Mistrovství Evropy v roce 1993 a v roce 2003 působil ing. Brych jako vedoucí protokolu Organizačního výboru ME, prof.dr. Klimeš jako mezinárodní rozhodčí. Na zdárném průběhu ME 1993 a 2003 se podílel ing. Smrt a další členové klubu v různých funkcích. Prof.dr. Klimeš byl na Olympijských hrách v Sydney v roce 2000 členem mezinárodní jury.

V devadesátých letech dosáhli členové klubu opět několika pozoruhodných úspěchů. Ing. Vladimír Glaser se několikrát mistrem Evropy ve střelbě na kovové siluety, v disciplíně, která není sice v programu mezinárodní střelecké federace ISSF, ale svou střeleckou dovednost získal zejména jako juniorský reprezentant ve sportovní střelbě a člen klubu SSK Praha 6.

Klubem prošlo za dobu jeho více než padesátileté existence několik set mladých lidí. Postupně odcházeli, jak jim přibývaly starosti o rodinu, zaměstnání, případně, když se jim nepodařilo získat vavříny tak lehce, jak si představovali. Většina z nich se ale ráda vrací. Ti nejvěrnější zůstali a pracují v klubu dále. V klubu se snažíme těm mladým, kteří svou sportovní činnost berou vážně, vytvořit co nejlepší podmínky. Mimo jiné proto, aby úspěšnost našeho oblíbeného sportu – sportovní střelby, zůstala na vrcholných světových soutěžích stejně vysoko jako je dosud.

Ing.Jan Brych, předseda klubu, počátek roku 2007

Domů Kontakt Statistika