SSK Praha 6 - Oběžník 7 / 2023

Vážení členové našeho klubu!

Možná že někteří z vás budou považovat tento letošní poslední "oběžník" za zbytečný, ale rád bych upozornil všechny členy klubu, že určité povinnosti jsou nutné. A jedna znich je platit klubové a případně i svazové příspěvky.

Stejně jako v minulých letech činí pro ty členy, kteří jsou ve Svazu a mají příslušnou legitimaci, roční příspěvek 1100,- Kč. Pro členy klubu, kteří nejsou ve Českém střeleckém svazu je to 600,- korun.

Uhraďte je proto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31. ledna na klubový účet číslo 0160496359/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo legitimace, případně u nečlenů Svazu uveďte jméno. Známky bude mít předseda výboru J. Jech a též je bude po provedení úhrady vylepovat a povrzovat i na střelnici v sobotu 13. 1. 2024. Pokud se chystáte na Mini, nezapomeňte si tedy vzít sebou průkaz ČSS. Kdyby někdo chtěl ukončit členství, měl by dát včas vědět předsedovi J. Jechovi, nejlépe do konce tohoto rokukvůli s tím spojené administrativě se Svazem a s placením příspěvků.

Zdraví  Petr Brejša
 
V Praze 22. 12. 2023


http://www.sskpraha6.cz/docs/OBEZNIK_2023_07.pdf