Sportovně střelecký klub Praha 6

Změnami k lepšímu

Často jsem se zabýval otázkou „Co by měl střelec změnit, aby mu to šlo lépe?“ Všichni správně tušíme, že, aby bylo možné postoupit z určitého stavu na další úroveň, je nutné provést změnu. Ale jak, kdy a co změnit, jestliže výsledkem má být zlepšení? Jeden střelec se mě zeptal, jak má svojí zbraň udržet nehybnou. Byl zklamán, když jsem mu řekl, že tohle není to, kam by měl směřovat svoje úsilí! To, co by měl skutečně chtít, byl samozřejmě lepší výkon (výsledek). Jeho chybná úvaha, když si myslel, že změnou, která mu přinese největší zlepšení, bude jeho nehybnost nebo klidné držení, byla jeho největším problémem. (My samozřejmě všichni víme, co je opravdu největším problémem, nebo tomu tak není?)

Sám jsem patřil k zarytým měničům. Věřím, že právě to mi výrazně pomohlo v mé sportovní kariéře (přestože někteří z trenérů US týmu se z toho mohli zbláznit!) Ale všechny tyto změny jsem prováděl systematicky. To znamená, že když jsem vyhodnotil danou situaci a rozpoznal, že změnou určitého prvku lze dosáhnout zlepšení výkonu, provedl jsem danou změnu a podle mého nejlepšího uvážení pro danou situaci jsem provedl test účinnosti, naplánoval dobu zavedení a na konec o všem vedl záznamy. Záznamy o tom, co bylo uvedeno výše (identifikace, důvod, provedení, výsledek změny, rozvrh zavedení, atd.) a na závěr jsem vždy zaznamenal všechny dosažené výsledky. Upozornění!! Všechny změny mají své vedlejší účinky: Při naší dychtivosti změnit něco, co se zdá být překážkou, můžeme dostat i nechtěné výsledky. Jeden z mých žáků se rozhodl, že by neměl pít svých 8 šálků kávy denně během národního mistrovství. Tato samozřejmost měla snížit jeho nervozitu a měl střílet lépe. Ale problém byl s nástupem intenzivních bolestí hlavy vyvolaných náhlým nedostatkem kofeinu! Ponaučení: Jestliže změna bude mít vliv na tvůj tělesný stav, dělej ji dostatečně brzy, aby se tělo stačilo přizpůsobit. Obdobným příkladem byl žák, co začal posilovat s činkami uprostřed střelecké sezóny. Jeho tělo zesílilo, ale jeho jemná motorika a nervosvalová koordinace, tolik potřebné pro dobrý výkon, byly ty tam. Stejně musíte postupovat při úpravách svého vybavení: výměna zbraně, přidání závaží na zbraň, záměna nebo úprava rukojeti, atd. Dělejte tyto změny včas, dlouho před „velkým střeleckým závodem“ tak, aby již před závodem byly dostatečně osvojené, zažité! Drobné změny, jakými jsou: změna odporu spouště, změna polohy spouště, změna čočky střeleckých brýlí, změna rytmu střelby, atd., mohou být dělány i bez delšího období adaptace, ale i tyto změny musí být prováděny uvážlivě, dodržovány po plánované období a musí být dokumentovány – včetně vyhodnocení dosažených výsledků. Jen tímto způsobem můžete dosáhnout objektivního vyhodnocení účinnosti změny a rozhodnout, zda přijmout nové podmínky vyvolané změnou a nebo se vrátit k „nule“ a začít zase na začátku. Samozřejmě, někdy je bezprostřední účinek změny, buď tak dobrý nebo tak špatný, že může být změna trvale ponechána nebo musí být zrušena okamžitě. Krom výše uvedeného jste se se změnou naučili něco nového, co jste před tím nevěděli a je to pro vás pokrok. A čím jsme chytřejší, tím jsme lépe připraveni. Takže změny ano – ale uvážlivě, s rozumem!

Don

Autorem článku je Donald Nygord, známý americký střelec.
originální text Changing for the better (5/1998) již není dostupný na původní adrese http://www.nygordprecision.com/change.htm
původní Nygord's Notes jsou nyní dostupné na adrese http://www.australiancynic.com/
Překlad, Petr Brejša, petrbrejsa@seznam.cz

Domů Kontakt Statistika