Sportovně střelecký klub Praha 6

Jak si upravit rukojeť pistole (část 2.)

V předešlé části jsme probírali všeobecné přizpůsobení tvaru a rozměrů rukojeti, aby dokonale seděla v ruce. Následně musíme provést na rukojeti úpravy, které nasměrují přímku miřidel do správné polohy mezi okem a terčem.

Často se lze setkat s poněkud nesprávným tvrzením, že zbraň by měla být přímým prodloužením kostí střílející paže, včetně střílejícího oka. Když nad tím zauvažujete i na první pohled, pokud tedy zrovna nejste hadím mužem, zbraň nemůže být ani náhodou v jediné ose procházející kostmi vaší ruky natož, aby tato osa procházela ještě vaším mířícím okem. Pistole je obvykle ve vaší ruce usazena s malým vychýlením vůči kostem paže a v případě křížové oční dominance (tj. v tom případě, když pistoli držíte v pravé ruce a míříte levým okem) s úhlovou výchylkou ještě větší! Toto vychýlení (úhel) může být změněno přidáním nebo úběrem materiálu rukojeti. Aby bylo zcela jasné, kde přidat nebo odebrat na rukojeti materiál tak, aby došlo k vyrovnání mířidel, lehce sevřete prázdnou střílející ruku a pomyslný střed vzniklé dutiny mezi prsty a dlaní se stane „otočným bodem“ k natáčení doprava, doleva, nahoru a dolů. To znamená, že pokud je při namířené pistoli muška vychýlená vlevo, pak to znamená, že pistole musí být natočena doprava, musíme tedy odebrat dřevo před „otočným bodem“. Většina rukojetí má mělkou prohlubeň po straně v přední části. Úkolem této prohlubně je usadit pohodlně měkké polštářky prstových kloubů. Jestliže tuto prohluběň prohloubíte, natočíte zbraň doprava. Úplně stejného efektu může dosáhnout přídavkem materiálu z levé (jestliže jste pravoruký) strany rukojeti, v zadu, kde je velký masitý polštář spodní části dlaně opřen o (doufejme o vhodně) zakřivený povrch. Jedná se o malíkový sval a jeho dobré usazení je velmi důležité, neboť se jedná o místo primárně určující polohu pistole v ruce. Když usazujete pistoli do ruky, nejdříve zatlačte dřevo do zmíněného dlaňového polštáře a teprve potom rukou obejměte zbytek rukojeti. Takhle, přídavkem materiálu vzadu za otočným bodem, natočíte mušku doprava. Nyní, pouze obráceným postupem výše uvedeného – úběrem materiálu z malíkové dotykové „kapsy“ – nebo – přídavkem materiálu do rýhy v přední části rukojeti, bude natočen předek pistole doleva.

Další věcí, se kterou by se mělo počítat současně při práci na prohlubni v postranní části rukojeti, je vytvoření ostré vyvýšeniny vystupující z prohlubně v přední části. Tato vyvýšenina by měla zapadnout do záhybu mezi prsty a dlaní, který se vytváří při svírání ruky. Toto místo sekundárně určuje polohu rukojeti v ruce. Po usazení zadní a malíkové části dlaně v „kapse“ rukojeti a následném obtočení prstů kolem rukojeti, musíte vnímat vyvýšeninu vpadlou do záhybu mezi prsty a dlaní. Vytvoření této vyvýšeniny přitom může, jak jinak, natočit předek pistole doleva. Konečným výsledkem úprav rukojeti by mělo být spolehlivé sezení a držení, umožňující dokonalé zamíření pistole.

Don

Druhá část článku Modifying Your Pistol's Grip II je v originále dostupná na adrese http://www.cincinnatirevolverclub.net/nygord.html
Autorem článku je Donald Nygord, známý americký střelec.
Překlad, nikoli doslovný, Petr Brejša, petrbrejsa@seznam.cz

Domů Kontakt Statistika