Sportovně střelecký klub Praha 6

Suchý trénink s pistolí (= bez ostré střelby, na sucho)

Klíčem k úspěchu ve sportovní střelbě, stejně tak jako v jiných sportech, je trénink. Trénink u sportovce určuje rychlost a stupeň zlepšování. Příliš často střelci věří tomu, že jedině střelbou na střelnici se mohou zlepšit. Bohužel, neomezený čas strávený na střelnici je přepych, který si většina z nás nemůže dovolit, a samotná ostrá střelba jenom málokdy vyústí v maximální zlepšení. Je zcela běžné vidět při trénincích a na většině soutěží špičkové pistoláře cvičně mířit a cvičit střelbu na sucho, často desítky střelců samostatně v určeném prostoru míří proti holé stěně. Jestliže ostrá střelba není tím pravým klíčem ke zlepšení, jak tedy postupovat? Odpověď zní suchý trénink. Trénink s opravdovou střelbou na skutečný terč a na plnou vzdálenost je naprosto nezbytný pro úspěšnou střelbu z pistole, ale tyto prvky jsou jen malými součástmi celkové skládačky, kterou je střelba z pistole. Střelba na sucho je tím nejhlavnějším tréninkovým nástrojem. Při suchém tréninku chybí zpětný ráz, aby zakryl střelcovy chyby, dovolí mu je rozpoznat a následně je i opravit. Existuje několik typů suchého tréninku a každý z nich je zaměřen na důkladné zdokonalení základů. Pojďme tedy probrat 4 typy suchého tréninku:

1. Udržování pistole v záměrné oblasti

Toto cvičení pomáhá vybudovat střelecký postoj a uchopení pistole, což jsou kriticky důležité faktory pro střelbu z pistole. Cvičení držení pistole v zamířené poloze pomáhá vyvinout přirozenou zamiřovací pozici prostřednictvím svalové paměti. Cvičení se stává skutečně efektivním při držení zamířené pistole po dobu 30 až 130 vteřin. Během této doby je potřebné se především soustředit na udržování stálého postoje a držení rukojeti pistole. Srovnání mířidel a pocit ruky indikují stálost držení. Obraz zamíření indikuje stálost postoje. Je prospěšné, nikoli zcela nevyhnutelné, mít nějakého pozorovatele, který vás ujistí, že tělo zůstává stále ve stejné pozici před tím, než se dostaví únava. Můžete také používat menší terče k dosažení menší záměrné oblasti. Uvádím běžný postup, kterým nacvičuji postoj: sušení proti terči, proti prázdné zdi nebo míření na svislou a vodorovnou čáru. Miřte nepřetržitě 60 vteřin. Během této doby udržujte rovná mířidla a miřte stále do stejného záměrného bodu. Udržujte každý kloub bez pohybu a přesně ve stejném úhlu („zamkněte“ klouby). Nedopusťte jakoukoli změnu pozice, nežli se unavíte. Držte tedy 60 vteřin a pak relaxujte po dobu 120 vteřin. Tohle opakujte 6x až 8x po sobě, týdně 3x až 5x.

2. Zavřené oči

Sušení se zavřenýma očima vám umožní pracovat na spouštění s vyloučením rušivých vizuálních vjemů. Ovládání spouště musí být skutečně plynulé a musí být zcela nezávislé na míření a vnímání záměrného obrazu. Sušení se zavřenýma očima je nejlepší způsob jak zvládnout spouštění, protože vás izoluje od všeho viditelného a jen cítíte a spouštíte. Toto cvičení vám také umožní koncentrovat se na svírání rukojeti tak, aby bylo absolutně stálé během střelby.

3. Prázdný (bílý) terč

Sušení na prázdný papír (zadní strana terče) je střelbou na světle vybarvené pozadí a ne na reálný cíl (terč). Bílá zeď je nejvhodnější. Toto cvičení vás donutí koncentrovat se pouze na mířidla. Nejdůležitější úlohou při tomto cvičení je udržet rovná mířidla. Musíte se ujistit, že stlačování spouště nevyvolává pohyb mušky a muška je v zářezu hledí stále ve stejné poloze.

4. Redukovaný terč a soutěžní terč

Sušení na soutěžní terč je "střelbou" na skutečný terč ve vzdálenosti odpovídající dané disciplíně, kterou trénujete. Jestliže nemůžete trénovat na plnou vzdálenost, můžete použít redukovaný terč velikostí odpovídající zmenšené vzdálenosti. Tento trénink vám dovolí vypracovat a zdokonalit celý postup střelby, hlavní zásady včetně záměrné oblasti. Rychlopalníkům sušení na terče pomáhá vyvinou svalovou paměť pro pohyb na každý terč. Odhled je setsakramentsky důležitý jak při ostré střelbě tak při střelbě na sucho. Přičemž suchý trénink vám umožní se soustředit na odhled bez rozptylování se výstřelem a překrývajícím vlivem zpětného rázu. Věnujte odhledu až přehnanou pozornost, udržujte zamíření a ostrou mušku, včetně všech hlavních zásad výstřelu ještě po nějakou dobu po výstřelu na sucho.

Cílem je udržet stále stejnou polohu, dokonale stálé držení a nepřetržitým mířením bez narušení obrazu mířidel. To vytříbí - vyčistí vaši střeleckou techniku a zbaví vás většiny chyb. Tato „čistící činnost“ dělá střelbu na sucho extrémně důležitou v přípravě bezprostředně před závodem. Jsou chvíle, kdy vysoké tréninkové dávky jsou důležité pro zvýšení výkonu nebo při přípravě na dlouhý závod. Existují však i určité meze v tréninku, kdy větší množství ostrých ran jen poškodí střelcovu techniku, protože zpětný ráz překryje skutečné střelcovy chyby, pak se trénink obrátí proti střelci a bude působit negativně. Před dosažením takovéto meze, by měl střelec nahradit reálnou střelbu suchým tréninkem. Sušení v tomto případě umožní střelci pokračovat v tréninku bez získávání špatných návyků tak dlouho, jak mu to umožní duševní stav a přitom se dokázal soustředit na hlavní věci. S výše uvedeným druhem tréninku může střelec dosáhnout trénovanosti jak co do objemu tak i do kvality.

článek Pistol Dry Fire Training od Keitha Sandersona uveřejněný v časopisu USA Shooting News Volume 17, Number 5, strana 14
pokus o překlad PetrBrejša 7.října 2009

Domů Kontakt Statistika