Sportovně střelecký klub Praha 6

Několik poznámek k měření odporu spouště u pistolí

Odpor spouště a způsob jeho měření je předepsán v příslušné části pravidel ISSF, viz odkaz a příloha níže. Podle uvedených pravidel musí být na určité minimální úrovni. Odpor spouště se, ať už pozvolna, samovolně nebo lidským zásahem, může změnit. Velikost odporu spouště určuje námahu potřebnou k provedení výstřelu. Spouštění s odporem několika 10 gramů umožní klidnější držení pistole během výstřelu. Vlastní měření je pravidly delegováno na činovníka závodu. Pokud se odpor spouště těsně blíží požadované hranici, může být obtížné aspoň v jednom ze 3 pokusů uspět. Stejně tak, jako se učí střílet, měl by závodník mít dobře seřízenou spoušť.

Když jsem letmo zhlédl několik neúspěšných měřících pokusů při letošních úvodních závodech sezóny VzPi, po kterých následovala diskvalifikace, neodpustím si pár následujících řádek.

1) Každý by si měl občas, nejen těsně před závodem, změřit odpor spouště. Především, pokud má odpor velmi blízko požadované hranici, se musí naučit zvedat pistoli se závažím. Jinak si za případnou diskvalifikaci může sám. Pravidla jsou jasná a rozhodčí spravedliví, není-liž pravda?

2) Co je tedy pravidly vyžadováno. Především, závaží musí být zavěšeno na spoušť způsobem dle článku 8.4.1.6, provedení závěsu musí odpovídat 8.4.1.6.1. Článek sice neomezuje a neurčuje, který ze dvou předepsaných provedení závěsu je na co vhodný, staví je jednoduše na roveň. Nepředepisuje také, aby byly oba typy závěsu při kontrole k dispozici. Prostě ostrý břit nebo guma. Jaksi samo sebou se zřejmě předpokládá, že guma nebude klouzat. No, dost jedovatostí ;-) Z přiloženého obrázku je i zřejmé, v jaké poloze se musí závěs závaží nalézat. Na botce spouště, v jejím středu, se obvykle nalézá příčný zářez, ale někdy také ne. Pravidla tento zářez na na botce spouště nevyžadují. Vyžadují pouze, aby neodpružené, tuhé závaží bylo zvedáno z vodorovné podložky a působilo při měření přibližně ve středu spouště (spoušťové botky), viz obrázek a dále, že po zvednutí musí být hlaveň držena svisle, nikoli svile zvedána. Ve vyzvednuté poloze, s hlavní ve svislé poloze, se nesmí závaží viditelně dotýkat vodorovné podložky. Na to vše dohlíží nebo provádí rozhodčí. Dále se v pravidlech uvádí, že při měření spouště aspoň jeden ze 3 povolených pokusů musí být úspěšný a požadovaný minimální odpor spouště musí být udržen během celého závodu. Při zkoušení pistolí na stlačený vzduch nebo plyn musí být měření zakončeno výstřelem na prázdno, tj. pistole musí mít při zkoušení odpovídající tlakovou hnací náplň.

3) Všimněte si dobře druhého obrázku, opřených loktů o vodorovnou podložku. Pokud chcete opatrně zvedat závaží je vhodné rovněž zaujmout stabilní polohu, třeba si sednout na židli. Nebojte se o zvážení spouště rozhočího požádat, aktuální pravidla to nezakazují, ba naopak.

4) Zvedat by se měla pistole se zavěšeným závažím pomalu. Rychlé zvedání zvyšuje setrvačnou sílu závaží. Počítejte s tím, že to co dokážete udělat v klidu doma, se rozhočímu natož vám, nemusí podařit na konci závodu.


Petr 16.3.2013
8.4.1.6 Measuring the Weight of the Trigger Pull

8.4.1.6.1 Note:
A weight with a metal knife-edge or with rubber must be used. A roller or other round configuration on the test weight is not permitted. A dead weight must be used with no springs or other devices.

8.4.1.6.2 Measuring the Weight of the Trigger Pull
The weight of the trigger pull must be measured, with the test weight suspended near the middle of the trigger (see illustrations) and the barrel held vertically. The weight must be placed on a horizontal surface and lifted clear of the surface. The tests must be conducted by Equipment Control officials. The minimum weight of the trigger pull must be maintained throughout the competition. A maximum of three (3) attempts to lift the weight is allowed. If it does not pass it may only be resubmitted after adjustment. When testing air or gas actuated pistols, the propellant charge should be activated.Edition 2009 (First Printing, 11/2008) - ISSFRuleBook2009englishWEB.pdf
Na co byste neměli zapomenout!

Berte v úvahu rozdíly mezi mechnickou a elektronickou spouští. Rovnoměrná funkce mechanické spouště bývá závislá na poloze, ve které dochází k jejímu napínání, či na rychlosti napínání a zaskočení ozubu. Může to být zdrojem nepravidelného chodu, včetně proměnlivého odporu. Některé pistole k těmto neduhům nemusí být citlivé, včetně spouští elektronických.

Natahujte spoušť stále ve stejné poloze, rovnoměrnou silou a rychlostí. Pomoci může stisk spouště a jeho uvolnění až po dosažení maximální natahovací polohy. Při kontrole spouště natahujte spoušť sami, pečlivě důkladně odzkoušeným postupem. Rozhodčí odpor spouště pouze měří. Je na vašem dohledu zda podle daných pravidel, tj. v sedě, s opřenými lokty a s hlavní skutečně ve svislé poloze. Při přejímce zbraně to může způsobit zbytečné kolize a po závodě k diskvalifikaci.


Petr 5.3.2018
Domů Kontakt Statistika