Zkušenosti s řešením technických problémů u pistolí Steyer LP10

 

Po přečtení nadpisu či níže uvedených problémů by se mohlo zdát, že pistole Steyer LP10 pořípadě LP2 jsou nějaké nespolehlivé výrobky. Naopak, jsem stále přesvědčován dosavadními zkušenostmi o tom, že tyto vzduchové pistole jsou ve srovnání s konkurenčními výrobky spolehlivými opravdovými držáky, tedy alespoň dlouhodobě vyráběné verse, s mechanickou spouští. Uvedené pistole Steyer jsou po celém světě velmi známé špičkové výrobky a ve srovnání s konkurencí vyráběné a používané ve větším počtu kusů. Při správném zacházení dle návodu výrobce nepotřebují od uživatele téměř žádnou údrždu, je to tak? A proto jsem si neodpustil toto téma, ve kterém zmiňuji některé (ne)očekávané potíže. Tyto potíže zákonitě přicházejí s počtem vyrobených kusů a hlavně s množstvím výstřelů a let používání. Pokud budete mít potřebu sdělit nějaké jiné zkušenosti nebo jiné problémy s LP10, můžete mě kontaktovat e-mail.    petrbrejsa@seznam.cz

 

 

1) Uvíznutí diabolky v hlavni, náhlé (nepravidelné) snížení úsťové rychlosti

Příčin tohoto jevu může být celá řada. Až se vám to stane nebo začne stávat, vezte, že jednou z příčin může být nenápadné roztemování hrany dílu 19, viz místo označené šipkou na obr.1, od nárazů do dílu 15, místo na obr.2 označené šipkou, či usazenými nečistotami v díře, ve které díl 19 běhá. Při častém spouštění na sucho, sušení, dochází po několika desítkách tisíc cvaknutí k roztemování zaoblené hrany dílu 19. Nezbývá než toto roztemování opatrně odstranit a dílu v označeném místě vrátit válcový tvar a původní rozměr. Samozřejmě nezapomeňte vyčistit díru, ve které díl 19 běhá. K závadě došlo cca po 2 letech používání, odhadem 10 až 15 tis. spuštění na sucho. Jestli se v tomto případě jednalo o skutečně ojedinělou závadu, nevím. Ale stalo se. Raději sebou noste špejli pro vytlačení diabolky uvíznuté v hlavni. U elektronické verse pistole se s touto závadou velmi pravděpodobně nesetkáte.

        

Obr.1                                       Obr.2                                       Obr.3

 

 

2) Nižší úsťová rychlost

Mírné pozvolné ubývání úsťové rychlosti či měřitelný pokles jsou po čase pozorovatelné u mnoha pistolí LP10 i LP2. Bicí pružina (52) se prostě „unaví“ a je potřeba po čase dotáhnout přítlačný šroub (po1 až 2 letech). Potom je potřebné nastavit správnou úsťovou rychlost pro řádnou funkci stabilizátoru LP10, popřípadě ho po změně úsťové rychlosti seřídit, viz ukázkové video na stránkách výrobce pistole. LP2 stabilizátor nemá. Pro běžnou diabolku o hmutnosti 0,52g nastavte úsťovou rychlost na cca 155 m/s. Že k tomu bude potřebovat měřidlo úsťové rychlosti, netřeba dodávat. Ještě údaje vo, které jsou doporučovány a uváděny výrobcem:

 

Správná hodnota úsťové rychlosti

  Model

m/s

  LP 10 (E)

160

  LP 10 (E) Compact

150

  LP 2

150

  LP 2 Compact

140

  LP 50 (E)

150

  LP 50 (E) Compact

140

  LP S

170

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Tomu odpovídá přibližně minimální počet výstřelů na jedno naplnění tlakového zásobníku

  Model

Počet výstřelů

  LP 10

120

  LP 10 Compact

100

  LP 2

120

  LP 2 Compact

100

  LP 50

120

 

Způsob, jak jednoduše kontrolovat či nastavit úsťovou rychlost. Je ale také nebezpečný, neboť může dojít k poranění odletujícími kousky olova. Pokud nemáte dostatek zkušeností při bezpečném zacházení s pistolí, tak to raději sami nezkoušejte a požádejte o pomoc zkušenějšího kolegu.

Metoda je jednoduchá a nevyžaduje zvláštní vybavení, pouze hladkou rovnou ocelovou desku, tenký papír a především ochranu očí vhodnými brýlemi. Desku položte na podlahu. Na ní položte papír, nejen proto, že zacloní odletující kousky olova, při použití papíru pod ním snadno naleznete zbytek diabolky, pomocí kterého určíte velikost úsťové rychlosti. Vystřelte kolmo proti desce. Neměli byste jí pod papírem mimout! Při nastavování úsťové rychlosti zkoušejte pootáčet šroubkem po malých úsecích, změny v rychlosti budou relativně velké. Pokud tomu tak nebude, může mít pistole nějakou technickou závadu.

Na prvním obrázku byla změřena rychlost 143 - 150 m/s (470 - 490 feet/sec) – vlevo výsledek zkoušení běžné diabolky např. JSB žlutá krabička (7,3 grains), vpravo těžší diabolka JSB Exact (8,4 grains).

Když se podíváte na druhý obrázek, v horní řadě jsou pro srovnání diabolky z prvního obrázku a v dolní řadě je výsledek stejných typů diabolek odpovídající úsťové rychlosti doporučované výrobcem pistole 152 - 158 m/s (500 - 520 feet/sec) – tj. optimálně nastavené.

Třetí fotka pak ukazuje výsledek nastavení rychlosti cca 167 m/s (550 feet/sec) – což je některými střeci doporučované maximum, které se používá u těch nejlehčích diabolek, např. JSB zelená krabička, či RWS R10 Pistol (6,9 grains pellet only).

 

 

3) Po otočení šroubku (20) ve směru hodinových ručiček nezaskočí ozub spouště (navýšení úsťové rychlosti), mechanizmus spouště nelze natáhnout. Zkrátka, nebudete moci střílet, dokud šroubek (20) nevrátíte zpět.

 

Příčina této závady se objevila po chvíli hledání a až po rozebrání spoušťového mechanizmu. Bicí pružina (52), která je poměrně tuhá, vytlačila po čase do čela šroubu (20) jakési sedlo a tím nejen, že pozvolna klesala stlačovací síla pružiny a následně úsťová rychlost, ale také pružina tlakem roztemovala závit šrobu (20). Okraj závitu se pak při otáčení šroubu rozpadl na několik částí a tyto drobné oddělené části pak nepravidelně narušovaly a měnily chod spouště. V tomto případě sečetlo několik vlivů, než se závada projevila. Pokud se vám to stane, zřejmě nejjednodušší bude si závadu nechat opravit výrobcem pistole, především když bude pistole v záruce. Nakonec je to jeho bordel, tak ať se stará, ne? Jinak v daném případě (4 roky použivaná LP10) „dočasně“ pomohl ocelový distanční váleček o výšce 2 až 2,5mm vložený na dno dutiny dílu (19), tím bylo zvýšeno předpětí pružiny (52) a vše šlo nastavit a fungovalo tak, jak mělo. Tohle byla zatím pro mne nejzáludnější závada, která se u LP10 projevila. U LP2 se možná objevit nemusí. Stejná závada se u LP2 také objevila po cca 6 letech používání, zaznamenáno 21.1.2012.

 

 

4) (Po)Vylézání gumového O kružku (7) z díry

Zdaleka nejsem sám u koho se tato závada po několika tísících výstřelech začala objevovat. Po čase se tento kroužek, viz. obr.4, při bezprostředním otevření nabíjecí páky po výstřelu začal povysunovat. Obvykle si toho všimnete až, když vám povysunutý kroužek brání opětovnému zavření napínací páky po nabití. Nastalou situaci můžete „dočasně“ řešit zpětným zatlačováním kroužku prstem při nabíjení. Příčinu ani problém tím neodstraníte. Pokusil jsem se to řešit nejprve výměnou kroužku za nový (cca 100 Kč za kroužek L), ale stav se cca po 10 tis. výstřelech opakoval. Primární příčinou jsou nevhodné rozměry drážky pro kroužek, či nevhodná poloha spodní šikmé plochy závěru po zavření páky. Přitom polohu závěru musíte nastavit především vůči spolehlivé fukci nabíjecí páky a na čelo závěru usadit hlaveň. Moc možností s kroužkem nemáte. Pod nepříliš těsný kroužek pak při výstřelu vniká malé množství stlačeného vzduchu a pokud závěr otevřete dříve, než tento stlačený vzduch může uniknout, povysune se kroužek směrem ven z drážky. Vzhledem k tomu, že novou drážku ani závěr jednoduše nevyrobíte, řešil jsem to „provizorně“ vyplněním prázdného prostoru drážky vteřinovým lepidlem. K tomuto způsobu opravy vás nenavádím, má svoje úskalí, zejména pokud neznáte funkce všech mechanismů dané vzduchové pistole. Tak pokud se s takovouto závadou setkáte, raději její opravu svěřte servisu výrobce pistole. A pokud se vám bude po opravě závada opakovat, reklamujte. 

           Obr.4             

 

 

 

5) Prasknutí příčného kolíku táhla rukojeti (28)

 

 Obr.5

Běžný uživatel se s tím to problémem asi nesetká, ale přesto ho uvedu. Protože poměrně často demontuji a montuji rukojeť, výsledkem častého povolování a utahování bylo prasknutí originálního povrchově kaleného kolíku. Při náhradě originálního kolíku mi připadá vhodné upravit délku kolíku na šířku drážky v dřevěné rukojeti. V žádném případě nepoužívejte při záměně běžný, měkký kolík, který se při utahováním zdeformuje a trvale prohne, a jeho demontáž z duralového těla pistole je poté jaksi poněkud obtížná.

 

 

 

6) Zadírání závitu v tlakovém zásobníku……….…….nějaká doporučení?

Osobně používám malé množství (nanáším špičkou jehly) grafitového maziva „GRAFLAK“, který železničáři v Česku používají(-vali) na mazání kolejových výhybek. Materiáloví puristi mohou namítat, že grafit v kombinaci s hliníkovým materiálem tlakové nádoby, který se všeobecně používá, může vyvolat korozi tlakové nádoby. To je sice pravda, ale pokud vzduchovou pistoli budete používat za normálních okolních podmínek, tj. běžná vlhkost do 70% s vyloučením přítomnosti agresivních solí, např. mořská nebo kuchyňská sůl, a při opatrném nanesení malého množství laku na závit, nic takového nehrozí. Grafit by neměl vniknout do vnitřku tlakové nádoby. Naopak tenká vrstva grafitu na závitových částech vám umožní snadné a bezproblémové nasazení tlakového zásobníku jak na pistoli tak na plnící pumpu. Životnost tlakových nádob vyrobených z Al slitin je administrativně určena na 10 roků, počítaných od data výroby na nich vyznačeného. Toto omezení bere v úvahu určité vlastnosti používaných hliníkových slitin. K použití grafitu vás v žádném případě nenabádám. Když ho užijete, riziko s tím spojené bude jen na vás. Pokud znáte jinou, čistší možnost, jak se s uvedeným problémem vypořádat, sem s ní. 10. února 2012

 

 

7) Seřízení a stabilita spouště…………………………….doplněno 10.10.2012

 

 

 

8) Čištění a mazání……………………………………………. Také se vám zadírá postraní čep závěru do vodící drážky nabíjecí páky, či závěr samotný v těle pistole? Nějaká doporučení? Výrobce se snaží uvedený problém řešit výměnou pevného tvrdého čepu za čep vybavený na povrchu otočnou kladkou, viz ukázková videa na stránkách výrobce pistole. Je toto konstrukční řešení lepší než původní? Bylo již zaznamenáno několik případů ulomení čepu s kladkou. Konstrukční řešení u starého modelu LP1 se zdá mnohem robustnější a trvanlivější.

 

 

 

9) Další námět jak řešit „kopání spouště“ LP10

……..  http://toz35.blogspot.com/2011/05/how-to-fix-problem-with-steyr-lp10.html

K takovému použití magnetu mám výhrady a nemohu ho bezvýhradně doporučovat, viz ad 7)  http://www.sskpraha6.cz/docs/LP10_trigger.htm , neboť v jeho okolí se mohou a budou významně koncentrovat magnetické nečistoty a „dočasně“ budou zmagnetovány kalené součásti spoušťového mechanismu.

 

28. listopadu 2011

 

10) pokračovní bodu 9)

………   http://toz35.blogspot.cz/2012/12/steyr-lp10-new-adjustment-screw.html

U nyní vyráběných LP10 přidal výrobce „o jeden šroubek navíc“. Možná tuto úpravu lze  u výrobce provést i dodatečně. Na obrázku manuálu LP10 úpravu nenajdete, ale v manuálu LP2 již přibyla jak díra tak červík s číslem 84, viz následující obrázky:

 

 

19. prasince 2012

 

 

Tak tu máme leden 2016, zestárli jsme a i ty naše pistole. Týká se to i zásobníků na stlačený vzduch. Někdy se jim také říká „bomba“ nebo válec a nebo i jinak. Pokud vám po celou dobu používání dobře těsní, což ne vždy bývá pravidlem. Netěsnostmi zásobníků na stlačený vzduch trpěly často starší výrobní provedení Morini i další. Mnozí z vás jistě zaznamenali, že existuje snaha omezit paušálně životnost těchto zásobníků na 10 roků od data jejich výroby. Racionální jádro této snahy vidím především neschopnosti a neochotě výrobců pistolí se touto problematikou seriózně technicky zabývat. Jednodušší a zároveň pro ně příjemnější prodat po 10 letech uživateli jejich pistole nový zásobník v ceně 140 až 180 euro. Co s tím, koupit, nekoupit, střílet, nestřílet? Možností se běžnému uživateli mnoho nenabízí. Pokud chcete střílet s pistolí osazenou zásobníkem stlačeného vzduchu tam, kde bude vyžadován časový limit pro používání max. 10 roku od data jeho výroby, je nejjednodušší ale ne nejlevnější prostě vypláznout cca 4 tácy……….

 

 

11) zásobník na stlačený vzduch, jeho technické problémy i při správném používání

 

12. ledna 2016