LP2 a LP10 trigger adjustment

 

1. Trigger blade adjustment:

Loosen countersunk screw. The trigger blade may then be moved either to the left or to the right and moved in a longitudinal direction.

 

 

 

 

Obr.1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Adjusting the trigger stop:

Turning the screw clockwise shortens the "aftertravel" of the trigger blade after shot release. Turning the screw anticlockwise lengthens the "aftertravel" after shot release.

Obr.1

 
   

 

 

 

Obr.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Adjusting the trigger pull force:

Turning the screw anticlockwise reduces the trigger pull force. Turning the screw clockwise increases the trigger pull force.

 

4. Adjusting the first stage travel:

To reduce first stage travel, first loosen the triggerstop screw counterclockwise a few turns. Turning the screw clockwise reduces the dead travel. Turning the screw anticlockwise increases the dead travel.

 

5. Second stage pressure adjustment:

Remove grip by loosening the cheese head screw on bottom side of grip. Turning screw clockwise increases the second stage pressure. Turning screw anticlockwise decreases the second stage pressure.

 

6. Rear adjustment:

The bridging of the rear between trigger rear and trigger lever is exactly adjusted by the factory and must not be changed. The screw therefore is sealed with red lacquer.

 

 

Obr.3

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Podobný návod můžete nalézt i na jiných internetových stránkách, např.  http://www.pilkguns.com/tenp/spstlp10p.htm

 

 

A ještě jednou „hezky česky“ pro ty, kteří pochybují o výše uvedeném:

 

Seřízení spouště LP2 a LP10

 

1. Před úplným seřízením spouště by se měl nejprve zajistit přístup k seřizovacím šroubkům. Pokud to je nutné, povolit a přestavět jazýček spouště uvolněním bočníbo zapuštěného šroubku, viz obr.1.

 

2. Seřízení zadního dorazu spouště. Otáčením ve směru hodinových ručiček lze omezit další pohyb spouště po odpálení. Otáčením proti směru hodinových ručiček lze dráhu spouště po odpálení prodloužit, viz obr.2.

 

3. Nastavení celkového odporu spouště se provádí druhým šroubkem v pořadí od jazýčku spouště. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje síla potřebná k odpálení. Zmenšení odporu spouště lze dosáhnout opačným postupem.

 

4. Seřízení velikosti dráhy prvního odporu (namáčknutí). Aby bylo možné zmenšit tuto dráhu, nejprve se musí povolit o několik otáček šroubek zadního dorazu spouště, viz bod 2. Otáčením 3. šrobku od jazýčku spouště ve směru hodinových ručiček lze zkrátit velikost prvního (namačkávacího) kroku spouště. Otáčením ve směru proti hodinovým ručičkám lze dosáhnout opačného efektu, tedy zvětšení dráhy namáčknutí.

 

5. Druhý stupeň odporu spouště se seřizuje 4. šroubkem v pořadí. Pro přístup k tomuto šroubku je potřebné sejmout rukojeť. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvyšuje 2. odpor spouště a naopak. Po seřízení 2.odporu je potřebné upravit výsledný odpor spouště a zadní doraz, viz body 3 a 2.

 

6. Velikost zapadnutí spoušťového ozubu. Toto zapadnutí je přesně nastaveno od výrobce. V případě odůvodněné potřeby ho lze měnit přestavěním 5. šroubku v pořadí. Šroubek je normálně od výrobce zajištěn barvou. Nastavením se mění bodový charakter spouště. Výrobce v návodu pro obsluhu důrazně upozorňuje, že nastavení tohoto šroubku nemá být měněno, viz obr.3.

 

Pro    z k u š e n ě j š í    a experimentátory přidávám postup včetně seřízení spoušťového ozubu.

 

*) Přidáno 10.12.2010 – rychlé seřízení a kontrola spouště

K tomuto dodatku mě inspirovaly dosavadní 2-leté zkušenosti s používáním LP10 i LP2. Chca nechca, musím konstatovat, že, ač spouště „naprosto stejné“, každá se chová trošičku jinak. Především ve stabilitě seřízení. Na starší LP2 se spoušť usadila po několika ranách (1000 až 1500 ran) a dále nevyžadovala a nevyžaduje jakékoli seřízení (nyní cca 45000 ran + cca 25 000 na sucho) a drží odpor i charakteristiku (hodnoceno subjektivně), u mladší LP10 tomu tak není. Přestože spoušť má „valivá ložiska“  a její boční vůle je minimální, její charakteristika se mírně mění a „nedrží“ ani minimální odpor. To vyžaduje po cca 500 ranách kontrolu, případně jemné seřízení. LP10 má nyní odstříleno minimálně cca 28000 ran (počítám to pouze skrze prázdné 500 krabičky) a stabilita spouště, obdobná té na LP2, se nedostavuje, viz níže. Sice se výrazně zlepšila, ale stále je co seřizovat. Proto „rychlé seřízení a kontrola spouště“. Používám k tomu pouze pouze 2 šroubky, viz obrázek níže (části obrázku jsou převzaty z originálního manuálu výrobce, dostupného na Internetu lp10_c_en.pdf).

 

 

Tyto šroubky jsou přístupné bez demontáže jazýčku spouště či celé rukojeti. Zásadně nenastavuji šroubek na obrázku v kroužku. Jeho nastavení je velmi kritické a i v klidných „domácích“ podmínkách vyžaduje čas a trpělivost.

Osvědčil se mi následující postup jemného doladění zajišťující „stále stejné“ nastavení:

Šroubkem v prostřední části obrázku kontroluji (nastavuji) výsledný odpor na spoušti. Po jeho nastavení a kontrole povolím (proti směru hodinových ručiček) mírně šroubek v pravé části obrázku tak, aby již běžnou silou spoušťového prstu nedošlo k výstřelu a pak šroubek pootočím zpět (utáhnu, ve směru hodinových ručiček) o cca 30°, případně více. (Ale, pozor, příliš těsné vymezení zadního dorazu může způsobovat nepravidelné změny v chodu i odporu spouště. Nastavení dle tohoto dodatku zásadně nemění poměry na 1. ani 2. odporu ani jejich délky a zachovává minimální a stálý propad spouště při výstřelu a výsledný odpor se snáze reguluje.

Pokud máte jiné zkušenosti, rád uvítám vaše připomínky:  petrbrejsa@seznam.cz

 

**) Přidáno 10.10.2012 – Dlohodobou stabilitu seřízené spouště LP10 pomohlo vylepšit letos na jaře pár kapek šelaku. Na každý šroubek, po celkovém seřízení spouště, 1 kapka na špičce jehly a zdá se, že je po problémech se stabilitou. Pravděpodobně originální plast-gumové tlumící špuntíky na závitu šroubků ne vždy dokážou plnit řádně svoji funkci. Nyní více než 20 tisíc cvaknutí a spoušť u LP10 stále ……kvoká, stále kvoká….Tak vás mohu potěšit a lze to pravděpodobně tímto způsobem řešit. Ale pozor, existuje široká škála lepítek na zajištění šroubků, od šelaku, který je snadno odstranitelný a v tomto případě dostatečný, až po LocTite 243, ale pevnější už bych nedoporučoval vzhledem k případné další demontáži.

 

***) Doplněno 4.12.2013 – LP10 má za sebou další rok aktivního střílení bez seřizování spouště (dalších cca 30 tisíc cvaknutí). Spoušť nebylo nutné zatím seřizovat ani jemně dolaďovat, jak je uvedeno v odstavci *) výše z 10.12.2012, drží odpor i charakteristiku (hodnoceno subjektivně). Nemusím snad vysvětlovat, jak je důležité, že se spoušť nemění

 

11. 2. 2017 Čas nelze zastavit. Za uplynulou dobu jsem se setkal s různě rozštelovanými mechanickými spouštěmi LP2 i LP10. Musím smeknout před výrobcem, jak dokonalým a odolným je mechanizmus spouště těchto pistolí. Zkušenosti s eletronickou spouští LP10E nemám ani se spouštěmi novějších modelů EVO10 a EVO10E. Předpokládám, že vlastnosti mechanické verze spouště inovací výrobce nebyly zhoršeny.