Sportovně střelecký klub Praha 6

Úvodem radu - vždy se řiďte návodem příslušného výrobce pistole či pumpy!


Steyr vzduchové pistole


- plnění bomby vzduchem ruční pumpou:

- Plňte bombu raději dříve, než bude úplně prázdná. Plnění pak netrvá dlouho a je spojeno s menším úsilím.

- Po naplnění na požadovaný tlak pootočte bombu o 3/4 až 1 otáčku, tím umožníte uzavření ventilu bomby. Teprve pak povolte šroub na pumpě a vypusťte kondenzát vody z pumpy. Je důležité povolit bombu pootočením maximálně o 1 otáčku, jinak příslušný O-kroužek vzduch v bombě nebude těsnit a plnění nebude úspěšné. Tímto postupem minimalizujete problémy s vodním kondenzátem jak v bombě tak v pumpě. Životnosti těsnícího o-kroužku však příliš neprospějete. Pro ty co mají možnost si opatřit nebo vyrobit, doporučuji následdující úpravu mezikusu pro plnění. Pro ty, co se do toho pustí, o-kroužek NBR má rozměr 4x1,5 a měl by mít minimální tvrdost 90 Shore:


- Odpojte bombu. A nezapomeňte před dalším našroubováním bomby znovu zašroubovat povolený vypouštěcí šroub. Jinak toho moc do bomby nenapumpujete :-(


Morini vzduchové pistole


– po naplnění bomby ruční pumpou se před vypouštěním kondenzované vody pootočení bomby zásadně neprovádí.

Protože se pohyblivá gumová těsnění pumpy intenzivně zahřívají a to jak s narůstajícím tlakem, tak s rychlostí pohybu pístu a s narůstající dobou pumpování. Proto další bombu – bomby – plňte s dostatečným časovým odstupem, aby vše uvnitř pumpy stačilo vychladnout a vyrovnalo se na běžnou (okolní) teplotu. Určitě tak dosáhnete maximální možné životnosti těsnění v pumpě. Nejlépe odrovná pumpu početný zástup kolegů, kteří si chtějí rychle dofouknout. V tomto případku raději používejte k dofouknutí tlakovou láhev. Pamatujte, že pumpa je určena především pro individuální plnění.

Ještě si neodpustím poznámku: Cvičením s plněním bomby se raději zabývejte nejpozději den před závodem. Plnění bomby vzduchem ruční pumpou těsně před nebo během závodu se vřele nedoporučuje. Během závodu snad jen ze zásobní tlakové lahve nebo výměnou za druhou natlakovanou bombu, pokud vám k tomu pořadatel dá možnost. Hlavně s tím neobtěžujte ostatní soutěžící během času určeného ke střelbě.
;-)

(zpracováno s využitím návodů od citovaných výrobců),
doplňující informace


Domů Kontakt Statistika