Sportovně střelecký klub Praha 6

Úvodem radu - vždy se řiďte návodem příslušného výrobce pistole či pumpy!


Steyr vzduchové pistole


- plnění bomby vzduchem ruční pumpou:

- Plňte bombu raději dříve než bude úplně prázdná. Plnění pak netrvá tak dlouho a je spojeno s menším úsilím.

- Po naplnění a pootočte bombu o 3/4 až o 1 otáčku, tím umožníte uzavření ventilu bomby. Potom povolte šroub na vypuštění vody z pumpy. Je důležité povolit bombu pootočením pouze o 1 otáčku, jinak O-kroužek v bombě nebude těsnit a plnění nebude úspěšné. Tímto postupem minimalizujete problémy s vodním kondenzátem jak v bombě tak v pumpě. Životnosti těsnícího o-kroužku však příliš neprospějete.

- Odpojte bombu. A nezapomeňte před našroubováním další bomby zatáhnout vypouštěcí šroub. :-(


Morini vzduchové pistole


– po naplnění bomby ruční pumpou se před vypouštěním kondenzované vody povolení bomby zásadně neprovádí.


Protože se v pumpě pohyblivá gumová těsnění intenzivně zahřívají a to jak se stoupajícím tlakem plnění, rychlostí a dobou pumpování. Další bombu – bomby – plňte s dostatečným časovým odstupem, aby vše stačilo vychladnout na běžnou okolní teplotu. Minimálně tak dosáhnete maximální životnosti těsnění v pumpě. Nejlépe odrovnáte pumpu početným zástupem kolegů, kteří si chtějí rychle dofoukat. V tomto případku raději používejte k dofouknutí tlakovou láhev. Pamatujte, že pumpa je určena pro individuální plnění.

Ještě si neodpustím poznámku: Cvičení plněním bomby se raději zabývejte aspoň den před závodem. Plnění bomby vzduchem ruční pumpou těsně před závodem se vřele nedoporučuje. Během závodu snad ani ani.
;-)

(zpracováno s využitím návodů citovaných výrobců)

Domů Kontakt Statistika