Sportovně střelecký klub Praha 6

Jak správně obsluhovat spoušť u libovolné pistole TOZ-35

Odposlechnuto: Při natahování spouště mi to chřupne, ale jinak je spoušť OK.
Dělám něco špatně ?

Tak jak to tedy je?

Především, nic křupnout ani křupat nesmí. Při takovém postupu vám spoušť dlouho nevyrdží, zcela určitě se bude postupně měnit negativně charaktristika spouštění. Jak tedy zajistit, aby spoušť (vy)držela co nejdéle. Při natahování je potřeba odlehčit - vyloučit spouštěcí ozub napínáčku ze záběru. U daného napínáčku je velice snadné.

1) Napínejte (natahujte) páku spouště pouze se zmáčknutou (libo-li smáčnutou) spouští. Při dosažení spodní polohy páky uvolněte spoušť a teprve poté uvolněte páku napínáčku, aby se vrátila sama do horní polohy. Zkušení střelci a majitelé této pistole tento postup znají a vždy ho používají. Dělejte to taky tak.

2) Vybítí již natažené zbraně, připravené k výstřelu. Pokud již nelze vystřelit, tedy dokončit ránu, je potřebné před jakoukoli manipulací s nabitou zbraní zmáčnout páku napínáčku do dolní krajní polohy. Při této poloze páky zmáčknout spoušť a páku uvolnit a následně i spoušť. Teprve pak je možné zbraň s nataženým úderníkem pákou závěru vybít. Že přitom musíte zbraň neustále držet a mířit s ní do bezpečného místa, je potřeba vždy dodat! Vyndat z ruky a odložit můžete pouze nenabitou zbraň, tj. bez náboje v komoře!

Poznámka: Dbejte, aby úderník pistole při jejím delším odložení - uložení do přepravního obalu nezůstaval v zadní - napnuté poloze. Ušetříte sílu pružiny pro delší dobu používání. Úderník, pokud možno, spusťte na znovu vloženou práznou - vystřelenou nábojnici. To trochu koliduje s bezpečnostními pravidly střelby, které musíte při závodech a na střelnici respektovat, tzn. otevřený závěr a viditelný výstražník v komoře.

Příležitosně si také někdy sdělíme, jak správně spoušť nastavit, co říkáte?

Domů Kontakt Statistika