Sportovně střelecký klub Praha 6

Tlak na rukojeť

Dostávám hodně otázek v souvislosti se silou uchopení. Jak silně svírat rukojeť libovolné pistole a jak u vzduchové?

Ikdyž každý jedinec je odlišně vybaven co se týče síly uchopení, hmotnosti těla (pohlcení zpětného rázu), atd., přesto existují určité zákonitosti, kterými se musíte řídit. Uchopení, kterým držíte pistoli, musí být:

 • konstantní, neměnné
 • odpovídající klidnému a jistému držení během výstřelu
 • umožňující volný a nezávislý pohyb prstu na spoušti
 • Ten poslední požadavek často způsobuje problémy. Jestliže mačkáte dřevo rukojeti, jako kdybyste ho ždímali, dokážeteje jen velmi obtížně s potřebnou citlivostí pohybovat prstem na spoušti. Z tohoto důvodu rukojeť libovolné pistole je konstruována pro skloněné zápěstí. Musíte co nejvíc sklonit ruku, aby se dostalo zápěstí z napřímené polohy, na rukojeť pak můžete působit menší silou. To způsobí, že síly k uchopení je potřeba velmi málo, uvolní se prst pro spoušť, který tak může citlivě tlačit na spoušť s odporem pouhých 20 až 50 gramů libovolné pistole.

  Se zvyšováním odporu spouště se sklon zápěstí zmenšuje, až konečně pistole, jako je např. model Colt .45 s tlakem na spoušti 1800 gramů, je konstruována k uchopení již s témeř napřímeným zápěstím.

  Tak tedy začněte držet libovolnou pistoli stejným tlakem jako byste podával ruku dívence – ne tedy zrovna jako „držet v ruce chcíplou rybu“, ale ani ne zas příliš tvrdě, což by jistě vyvolalo nepohodlí a únavu.

  Don

  ( překlad článku Grip Pressure, originál se nalézá http://www.cincinnatirevolverclub.net/nygord.html. , translation Petr Brejša)

  Poznámka překladatele: Někteří zkušení střelci doporučují volit a naučit se svírat rukojeť vzduchové pistole tlakem, při kterém začíná viditelně bělet tkáň pod nehty. Hranici tohoto tlaku lze velmi dobře očima kontrolovat a naučit se tak plnit důležitou podmínku stálosti svírání. Při překročení této hranice dochází záhy k předčasné únavě, což se obvykle projeví třesem a následným zhoršením stability držení.

  Domů Kontakt Statistika