P R O P O S I C E

Pražského střeleckého festivalu  2008  - závod  Libovolná pistole 60 ran

 

 

Pořádající klub SSK Praha 6 – 0023, který je jedním z nejdéle existujících klubů v Praze (od roku 1954), připomíná tímto závodem tradici pořádání Pražského střeleckého festivalu, který patřil jako závěr kulové sezóny k velmi oblíbeným závodům a kterého se dříve účastnili přední střelci naší republiky. Přejeme si, aby jeho sportovní úroveň byla stejně vysoká nebo vyšší, než v minulých letech a jako pořadatelský klub proto v přípravě uděláme vše, co je v našich silách.

 

Kategorie :   II., soutěž je zařazena do Pražské střelecké ligy

 

Datum konání : neděle  12. října 2008

Místo konání  : střelnice SSK Magnum, Praha 6 – Sedlec

 

Hlavní rozhodčí :   prof. dr. Bohdan Klimeš,  mezinárodní rozhodčí ISSF

Předseda hodnotící komise : ing. Jan Brych, A 0009

 

Přihlášky : na adresu ing. Jan Brych, 16200 Praha 6, Nad Alejí 22

                                        nebo e-mailem  brych.j@atlas.cz

                                        případně na střelnici před zahájením 1. směny

Kategorie : startuje se v jedné společné kategorii

 

Disciplina : Libovolná pistole 60 ran na 50 metrů podle pravidel sportovní střelby, (střílí se 20 ran do jednoho terče).

 

Účast : členové ČSS s platnou legitimací a dokladem ke zbrani

 

Startovné  :  100,- Kč

 

Protesty : do 20 minut po zveřejnění výsledků s vkladem 200,- Kč

Ceny : Budou oceněni první 4 závodníci + nejlepší senior a nejlepší junior (pokud nebudou v pořadí prvních čtyř).

Časový rozvrh :  prezentace 8.30 – 9.00 hod., začátek závodu v 9.00 hodin

Zbraně a střelivo : vlastní, podle pravidel sportovní střelby

 

Zdravotní zabezpečení : zdravotní pohotovost a nemocnice v Praze

 

Občerstvení : po dobu závodu je na střelnici v provozu bufet.

 

Pojištění : Pořádající klub je v odpovědnosti pojištěn pojistkou ČSS 86-599001818-6 u pojišťovny Kooperativa.

 

V Praze  14. srpna 2008                                                                 ing. Jan Brych  v.r.

                                                                                                     předseda SSK Praha 6