Sportovně  střelecký  klub  Praha 6  (ČSS 0023)

                                               16200 Praha 6, Nad Alejí 1750/22

                              P r o p o s i c e

             Memoriálu  Jiřího  Hrnečka – Libovolná  pistole  60 ran 

 

Pořadatel soutěže – Sportovně střelecký klub Praha 6, připomíná tímto závodem památku svého zakládajícího člena,

vynikajícího sportovce – mistra Evropy v rychlopalné pistoli 1959 a čtvrtého na Mistrovství světa 1958 v libovolné pistoli,

zasloužilého mistra sportu a dlouholetého reprezentanta Československé republiky ve sportovní střelbě,

ale především výborného člověka a vynikajícího kamaráda.

 

Kategorie soutěže :      Soutěž je zařazena do Pražské střelecké ligy,

závod je současně přeborem Krajského sdružení Praha Českého střeleckého svazu  přebor krajského sdružení se koná

21.6. 2009, LP 60, VC Magnum, SSK Magnum 0021

 

Druh soutěže :              soutěž jednotlivců

 

Místo konání :              Střelnice SSK Magnum, Praha 6 Sedlec, Kamýcká 192

Datum konání :             neděle  17. května 2009

 

Pořadatel :                   SSK Praha 6 (ČSS 0023)

 

Přihlášky :                    Jaromír Jech, SMS zprávou na tel.  724 111 009  nebo  e-mailem Petr Brejša na adresu   petrbrejsa@seznam.cz  ,

v příhlášce uveďte :

MJH LP60, jméno závodníka, číslo průkazu ČSS, název (číslo) SSK, zpětné spojení na přihlašovatele (jméno - telefon)

 

Účast :                         Každý účastník musí mít platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

Pro nečleny střeleckého svazu neplatí hromadné pojištění a odpovídají za případné škody.

 

Hlavní rozhodčí :          prof. Bohdan Klimeš, ISSF 1634

PHK                :           ing. Jan Brych, A 0009

 

Disciplina :                   Libovolná pistole 60 ran na 50 metrů podle Pravidel sportovní střelby

 

Startovné :                   100,- Kč

 

Kategorie :                   I. muži

II. ostatní

Při menším počtu závodníků v kategorii než 5 se obě kategorie slučují.

Ceny :                          V každé kategorii budou odměněni 3 závodníci. V případě sloučení kategorií je počet odměněných 5.

 

Časový rozvrh závodu : prezentace 8.30 – 9.00, první směna zahajuje v 9.00

 

Technická ustanovení : střílí se po 20 ranách do terče s přestávkami pro výměnu terčů

                                   zbraně a střelivo vlastní, odpovídající PSS

 

Protesty :                     do 20 minut od zveřejnění výsledků s vkladem 100,-Kč

 

Zdravotní zabezpečení : Zdravotní pohotovost a nemocnice v Praze

 

Občerstvení  :              V době závodu je na střelnici v provozu bufet.

 

Pojištění :                     Pořádající SSK je pojištěn pojistkou ČSS  86-599001818-6 u České Kooperativy.

 

 

V Praze 4. května 2009              

                                                                                                     Jaromír Jech

                                                                                       předseda výboru SSK Praha 6