Sportovně střelecký klub Praha 6

Střelba z pistole i pušky v sedě na židli.
Cvičení pohybu v „osmičce“, v kruhu, apod.Střelba z pistole i pušky v sedě

Je známo, že stabilita ruky se zbraní je určena kombinací pohybů v zápěstí, lokti a ramenních kloubech, které jsou propojeny s pohyby nohou a těla.

Je známo, že stabilita ruky se zbraní je určena kombinací pohybů v zápěstí, lokti a ramenních kloubech, které jsou propojeny s pohyby nohou a těla.

Střelba při sedu na židli zcela eliminuje vliv nohou a dalších částí těla, díky tomu střelec drží a ovládá zbraň hlavně svaly na rukou, což samozřejmě přispívá k rozvoji jejich síly. Střelci pušek mohou také použít tuto metodologickou techniku.

Sedící střelec může také vykonávat cvičení „Osmerka“ (popsáno níže). Hlavní věc je, že pohyby konce hlavně by měly být plynulé, bez ostrých odchylek od černé linie, a přesné.

Jedná se o pohyb mušky po uzavřené definované dráze ve tvaru osmičky, orientované svisle nebo vodorovně, po kříži ve svislých a vodorovných rovinách, po kruhu o různém průměru atd.


Trénink stability bez ovlivňovaní zrakovými vjemy

Pokud střelec po zaujejí střelecké pozice zavře oči, bude moci aktivněji zahrnout do své práce svaly, které drží tělo ve stabilní poloze. Naopak, poté, co otevře oči, nárůst světla reflexivně přispívá k optimální distribuci potřebného svalového napětí. Pohled na obraz terče slouží jako referenční bod a přispívá k usazení zbraně v záměrné oblasti (pod jablkem).

Takové krátkodobé zavření očí nejen pomáhá dosáhnout stability, ale také vám umožňuje znovu zkontrolovat správnost pozice po jejich otevření.

Za tímto účelem střelec nejprve upřesní zamíření a zakryje oči - zhasne (je lepší nezavírat oči) před střelbou po dobu 4-6 sekund. Vystřelí. Jakmile oči otevře, po dobu 7 až 8 vteřin by měla být stabilita těla vyšší než s dlouhodobě otevřenýma očima. Tím vytvoří podmínky dosáhnout přesnějšího zásahu.


Trénink koordinace pohybů střelce s namířenou zbraní


Pohyby hlavně zbraně při míření střelců různé úrovně dovednosti nejsou stejné. U začátečníků jsou rychlé a chaotické a u střelců s vyššími schopnostmi jsou plynulé a pomalé. Kromě toho pro každého jedince jsou charakteristické určité směry pohybů. U některých převládají vertikální, u jiných horizontální.

Chcete-li zmenšit pohyb a kolísání zbraně, můžete doporučit cvičení „Osmičky“ - jedná se o pohyb hlavně zbraně v určitých směrech: po dráze ve tvaru osmičky, čáry polohované svisle nebo vodorovně, po kříži ve svislých a vodorovných rovinách, v kruzích různých průměrů atd. Všechny tyto linie jsou naneseny na bílý list papíru a jejich velikost bude záviset na stupni připravenosti střelce, době výcviku a individuálních osobnostních charakteristikách.

Tato speciální cvičení učí střelce ovládat své pohyby a citlivě je vnímat.

Petr 5.4.2021
Zdroj: http://www.shooting-ua.com/books/book_267.htm

Domů Kontakt Statistika