Ahoj.
Petře dej to i na stránky, díky ahoj Jarda.
----- Forwarded by Jaromir Jech/Sales Force/Czech Republic/BEL on 13.12.2009 09:06 -----

mqsoukup@seznam.cz

09.12.2009 14:03

To

Jiří Streit <streit@shooting.cz>, Jaromír Jech <jjech@groupe-bel.com>, Ivan Hermel <hermel@vol.cz>, Miloš Teodorovič <milos.teodorovic@post.cz>

Subject

dopis Petru Barochovi jako stanovisko k rozhodnutí VV ČSS o prodeji střelnice Brno-Kývalka

 

 


Vážení vejboři, prosím abyste shlédli následující text a dali mi vědět zda s ním takto souhlasíte. Jelikož však odcházím od PC a budu do večera na tréninku v Ruzyni, SDĚLTE MI TO POMOCÍ SMS.
Miloš Teodorovič ať se nezlobí, že ho tam uvádím jako "telefonistu", ale zlobit bych se mohl spíše já, protože mi před týdnem po púlhodinovém telefonátu, kdy v podstatě stoprocentně naše stanovisko předsouhlasil, slíbil mail.
Takže zde je ten text:

V Praze dne 9. prosince 2009
VĚC:                  USNESENÍ VÝBORU KRAJSKÉHO SDRUŽENÍ ČSS PRAHA K SITUACI KOLEM STŘELNICE BRNO-KÝVALKA

Výbor KS ČSS Praha se na svém jednání dne 8.12.2009 za přítomnosti čtyř z pěti svých členů (pánové Soukup, Streit, Jech a Hermel) a předsedy RK (p.Hanuš) zabýval kromě jiného i stanoviskem k situaci kolem střelnice Brno-Kývalka, která se vyvinula po jednání VV ČSS dne 19.11.2009 a následné prudké reakci KS ČSS Zlínského kraje.
                Přítomní členové (telefonicky i zbývající nepřítomný člen, p.M.Teodorovič) byli seznámeni se všemi podstatnými detaily stavu současné situace na střelnici ČSS Brno umístěné uvnitř Autodromu Brno-Kývalka a se všemi oficiálními stanovisky hlavních aktérů.
Členové výboru KS ČSS Praha vše řádně prodiskutovali, uvážili všechny stávající pro a proti a dospěli k těmto následujícím závěrům:
1.                 Výbor KS ČSS Praha se ztotožňuje s rozhodnutím VV o prodeji střelnice Kývalka a v tomto smyslu schvaluje i hlasování svých zástupců na jednání  VV ČSS dne 19.11.2009 (předsedy p. M.Soukupa i předsedy SMK ČSS p. J.Streita, který je také řádným členem VV ČSS).
2.                 Ztráta brněnské střelnice bude sice bolestná, ale rozhodnutí VV ČSS ze dne 19.11.2009 odpovídá rozumnému uvažování, kdy se ze všech zel volí zlo, které bolí nejméně. Proto i výbor KS ČSS Praha považuje rozhodnutí VV ČSS za právoplatné a plně zdůvodněné i nutností rychlého řešení.
3.                 Výbor KS ČSS Praha považuje reakci KS ČSS Zlínského kraje a jeho předsedy p. Karla Málka za projev silně emocionální, projev vycházející z nedostatečného prostudování stavu současné situace a z nedostatečného zvážení případných budoucích komplikací i ztrát, které by mohly být pro ČSS mnohem větší katastrofou. Výbor KS ČSS Praha proto doporučuje KS ČSS Zlínského kraje, aby zvážil situaci bez emocí a zastavil snahy o znemožnění realizace rozhodnutí VV ČSS ze dne 19.11.2009.
4.                 Výbor KS ČSS Praha je přesvědčen, že VV ČSS dne 19.11.2009 v žádném případě nejednal proti Stanovám ČSS, nýbrž naopak zabránil mnohem vyšším budoucím ztrátám. Výbor KS ČSS Praha proto nepovažuje za nutné svolání mimořádného sjezdu ČSS.
5.                 Výbor KS ČSS Praha se však jednoznačně staví za to, aby finanční prostředky získané prodejem střelnice Brno-Kývalky byly do poslední koruny použity na přestavbu dnes nepoužívané střelnice pro běžící terč v areálu Brno-Soběšice. Tato střelnice je majetkem ČSS a svojí rozlohou odpovídá rozloze cca dvacetistavové 50m střelnice pro malorážku. Výbor KS ČSS Praha proto vyzývá VV ČSS k uskutečnění a ostatní KS ČSS k podpoře všech dalších kroků vedoucích k co nejrychlejší výstavbě náhradní střelnice v Brně-Soběšicích.

Výbor KS ČSS Praha, vydává tento dopis prezidentovi ČSS za své oficiální stanovisko, schválené 100% hlasů svých členů (čtyřmi přítomnými a zbývajícím pátým, p.M.Teodorovičem přes telefon).


Za KS ČSS Praha
Miloš Soukup
předseda KS