1. Úpravy rukojeti směřovaly k maximálnímu snížení osy hlavně a zlepšení sezení mezi palcem a ukazovákem.

 

 

2. Úpravy opěrky hrany dlaně, zmenšení „bobřího ocasu“.

 

 

3. Rukojeť byla přendána na pistoli s těžištěm více vpředu. To vyvolalo, bohužel, zvýšené namáhání ruky. Proto a

pro jistější uchopení byla rukojeť zeslabena

 

4. Zeslabování dále pokračovalo, včetně přidání 2 železných závaží do rukojeti, která posunula těžiště více směrem

ke spoušti. To vše vyústilo ve snazší a pohodlnější držení. Šipky na obrázcích označují místa průniku do vnitřních dutin

rukojeti. Průřez originální rukojeti velikosti M již více zmenšit asi nejde.

 

5. No, ještě to trochu zmenšit šlo. Hlavně pod malíkem.. Dále jsem zlepšil sezení v mezeře mezi palcem a ukazovákem.

Palec a kloub ukazováku stabilizují pistoli, viz zelené elipsy. Podstatnou změnou bylo vyplnění rýhy pod přechodem dlaně

a prstů. Rýha zůstala zachována pouze u malíku a to jen z části. Z boční rýhy – prohlubně se stal oblý soudečkovitý

boční výstupek, viz červená elipsa. Tento výstupek převzal úlohu opěrného bodu místo rýhy a její hrany. Opěrný bod

se tak posunul více ke středu dlaně. Rukojeť tak více kopíruje přirozený tvar uvnitř dlaně a držení nevyžaduje tolik síly

a je pohodlnější. Rýhy pod prsty byly z pravé a z přední strany prakticky odstraněny, jejich zbytky zůstaly pod konci

prstů. Průřez a tvar rukojeti se velmi blíží přirozeně uvolněné poloze prstů a dlaně prázdné ruky.

Že by konečně ideální tvar a velikost? ;-) To ukáže čas a především výsledky!

 

Od března 2009 do října 2009 jsem učinil několik změn, které vycházely ze všech mých dosavadních zkušeností se

střelbou LPi a VzPi. Musím konstatovat, že odstranění rýhy si mi osobně neosvědčilo a oblý soudečkovitý

boční výstupek byl postupně odstraněn při neustálém pozorování výsledků střelby. Osvědčila se naopak místa označená

zelenými ovály, která podporují nejen stabilitu usazování pistole do ruky ale zlepšují i pocit jistého a klidného držení.

Aplikoval jsem to i margolinu a dál uvidím. Vrátím se zase k rukojeti u vzduchové pistole. Zkušenosti s vlivem oblého

soudečkovitého bočního výstupku na stabilitu držení vyústily i v podstatné zploštění a zmenšení výstupku zapadajícího

do středu dlaně. Je ho zmenšením se v tomto místě se podstatně zmenšil tlak  a více se rozložil do okrajových partií dlaně.

Prohloubil a vyhladil jsem i kapsu pro dlaňový polštář malíkové hrany. Současně se tím zlepšila i poloha malíku, který

přestal být natahován do předu a mohl zaujmout více přirozenou polohu. V podstatě jsem se těmito úpravami při držení pistole

zase o trochu přiblížil rovnovážné poloze prstů a dlaně u prázdné ruky. Což by mělo zajišťovat optimální ergonomii držení

při minimálním vynakládání síly a tedy i dlouhodobě dobrou stabilitu držení, která je tak potřebná během cca 2h trvání závodu.

Výsledek je na následujících obrázcích.

 

6. Tak tedy nejprve oba boční pohledy na rukojeť.

 

a ze předu a ze zadu

 

a ještě pohledy šikmé

 

Jak je z těchto pohledů zřejmé, k hluboké boční rýze jsem se zatím nevrátil, bok je téměř rovinný. Odstranil jsem také

prodloužení rukojeti do zadu. Zkrácení odpovídá prohloubení dlaňové kapsy. Původní rukojeť byla standardní velikosti M,

neboli medium. Po úpravách je rukojeť na výšku odpovídající velikosti L (large) a průřezově je slabší  a odpovídá průřezu cca XXS.

(extra-extra-small) Slabší už asi udělat nejde, možná?

S takto upravenou rukojetí jsem již střílel letošní první vzduchovkové závody a neměl jsem přitom špatný pocit. I když …

asi nějaké drobné úpravičky ještě určitě zkusím. Petr

V Praze dne 28.října 2009

 

O vánočních svátcích, když nemá člověk lautr co na práci, rozjímá. A jak efektivně rozjímat? No, samozřejmě tvarováním a

přizpůsobováním rukojeti, jak jinak! Drobné úpravičky a už to zase bude střílet jinam, he. Aspoň žádná nuda v novém roce.

Výsledek úprav je vidět na následujících obrázcích. Tenhle tvar, včetně rozlehlé boční rýhy, jsem už zkoušel dříve. Tvarem a velikostí

se blíží 3. a 4. verzi, viz výše. Ovšem tentokrát jsem jsem odstranil drážky pro prsty. V přední prstové části jsem poněkud

zdůraznil polygonální zužující se profil, viz zelené čáry na 2. a 3. obrázku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užší rukojeť z originální už asi udělat nejde. Z obou stran už prosvítá dutina. Ještě by to asi chtělo zúžit. Připravuju si rukojeť

Pro levou ruku, tak uvidím, co se v tohle směru dá udělat.

 

Detail sezení pro palec. Žlábek jsem posunul poněkud níž a směrem dopředu sklonil mírně dolů. Není tedy už rovnoběžný

ve vodorovné rovině s osou hlavně, viz také 4. obrázek.

 

Teď to už zbývá všechno vyzkoušet ostrou střelbou na terč.

 

28.prasince 2009 Petr