Platba členských a klubových příspěvků na rok 2016

Žádám tímto všechny členy SSK Praha 6, kteří tak ještě neučinili, aby uhradili klubové a někteří i členské příspěvky ČSS na rok 2016. Příspěvky jsou ve stejné výši jako v letech 2014 a 2015.

Členové klubu a zároveň ČSS hradí částku 1.100,- Kč (600,- Kč je klubový příspěvek, 500,- Kč odesíláme ČSS)

Členové klubu  hradí částku 600,- Kč

Své příspěvky zasílejte na klubový účet 160496359/0800 ,variabilní symbol uvádějte buď č.průkazu nebo začátek rodného čísla toho za koho je příspěvek hrazen (např.750505), do textu pro příjemce dejte jméno platícího člena. Příspěvky zašlete nejpozději do 21. 2. 2016

Karel Frýba, pokladník klubu

16.1.2016