Platba členských a klubových příspěvků na rok 2014 - pozor změna.

Žádám tímto všechny členy SSK Praha 6, aby uhradili klubové a někteří i členské příspěvky ČSS na rok 2014. Po několika letech došlo k navýšení klubových příspěvků z 500,- Kč na 600,- Kč. Důvodem navýšení je jednak zvýšení ceny pronájmu za náš klubový sklad zbraní a zároveň zvýšené náklady s pořádáním klubových závodů.

Členové klubu a zároveň ČSS hradí nově částku 1.100,- Kč (600,- Kč je klubový příspěvek, 500,- Kč odesíláme ČSS)

Členové klubu  hradí nově částku 600,- Kč

Své příspěvky zasílejte na klubový účet 160496359/0800 ,v.s. uvádějte buď č.průkazu nebo začátek rodného čísla za koho je příspěvek hrazen (např.750505), do textu dejte své jméno. Příspěvky zašlete nejpozději do 17. 2. 2014

Karel Frýba, pokladník klubu