Zpráva předsedy výboru SSK Praha 6 na Výroční členské schůzi 21.3.2009. 

 

 

                   Vážení přítomní i nepřítomní členové našeho klubu !

 

Moderní technika umožňuje oslovit všechny členy klubu SSK Praha 6, součásti Českého střeleckého svazu pod číslem 0023, protože pokud nejsou zde na výroční schůzi přítomni, budou si moci přečíst tuto zprávu na naší internetové stránce http://www.sskpraha6.cz/ .Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl již nekandidovat na funkci předsedy, kterou jsem vykonával několik desítek let, dovolte mi, abych pojal tuto zprávu trochu netradičně. Pracovat v klubu přestat nechci a dáte-li mi svou důvěru, budu se podílet podle svých sil a možností i na práci výboru.

Rád bych připomněl, že v květnu letošního roku to bude 55 let, co byl náš klub založen. Klubem prošlo za ta léta několik set většinou mladých lidí, řada z nich se ve sportovní střelbě dobře uplatnila. Musím připomenout jednoho ze zakládajících členů klubu – Jiřího Hrnečka, protože je to letos právě padesát let, kdy získal titul mistra Evropy v rychlopalné pistoli v Miláně. Bohužel již dlouhá léta není mezi námi, stejně jako řada těch, kteří stáli u zrodu klubu nebo se v průběhu let podíleli na jeho úspěších nejen jako střelci, ale i jako trenéři, rozhodčí a funkcionáři. Nemohu všechny vyjmenovávat, protože schůze by se nám neúměrně protahovala.

 

V posledních letech nesou sportovní prapor našeho klubu pistoláři. I když někteří z nich začali s tímto naším sportem ve zralém věku, dopracovali se dobré výkonnostní úrovně. Detailní výsledky jsou aktuálně uváděny opět na naší stránce. V rámci pražského krajského sdružení ČSS patří mezi nejlepší, je jen škoda, že v současné době je většina soutěží vypisována  jen jako individuální závody, v soutěžích družstev bychom minimálně v rámci kraje slavili další úspěchy. Není rozhodující, že většina našich členů, kteří se účastní závodů, je v seniorském věku, dokazují, že sportovní střelba se dá dělat do 100 let. Rádi bychom řady našich členů omladili a nový výbor proto musí udělat maximum. Dovolte, abych z tohoto místa poděkoval za dobrou reprezentaci klubu Jaromíru Jechovi, Pepovi Smrtovi, Miloši Cvrkovi, Karlu Frýbovi, Petru Brejšovi, Renatě Smrtové, Jiřímu Koníčkovi, dále jedinému (v současné době aktivnímu) puškaři Jiřímu Čechovi a rovněž našim členům, kteří nejen střílejí, ale také organizují soutěže z vojenských zbraní Davidu Šulcovi a Karlu Bínovi. Naši členové se uplatnili v Českém střeleckém svazu i jako rozhodčí, především Bohdan Klimeš (jediný  mezinárodní rozhodčí v našem klubu). Členové klubu se rovněž podílejí na práci orgánů Svazu, konkrétně Josef Smrt jako předseda výboru Krajského sdružení, kde je dále členem i Jarda Jech, a Jan Brych, který již 12 let vykonává funkci předsedy Revizní komise Českého střeleckého svazu. Členové našeho klubu Josef Smrt a Jan Brych se podíleli jako členové Organizačního výboru na přípravě Mistrovství Evropy ze vzduchových zbraní, které proběhlo v únoru letošního roku v O2 aréně v Praze.

Poděkování patří členům výboru SSK, kteří přes své někdy vysoké pracovní vytížení práci ve výboru velmi dobře zvládávali. Jejich jména již většinou padla, protože svůj oblíbený sport nejen organizují, ale také aktivně provádějí. Patří jim proto zasloužený dík. Připomenu, že členy výboru klubu jsou Bohdan Klimeš, Josef Smrt, David Šulc, Jaromír Jech, Karel Frýba, Petr Brejša a Karel Bína, předsedou Jan Brych.

 

Náš klub je v rámci Krajského sdružení a krajské ligy organizátorem dvou závodů v libovolné pistoli a to Memoriálu Jiřího Hrnečka (střílí se v květnu) a Pražského střeleckého festivalu (září nebo začátek října). Organizaci pěti–šesti závodů v sportovní pistoli 5+30 vzal na svá bedra Jaromír Jech. Libovolná pistole se střílí v Sedleci na střelnici SSK Magnum, sportovní pistole na střelnici SSK Duel tamtéž. Obě soutěže v libovolné pistoli mají velmi dlouhou tradici a každoročně dobrou účast i mimopražských střelců. Soutěž ve sportovní pistoli je velmi důležitou disciplínou především pro začínající střelce, v ní (a ve vzduchové pistoli) se seznamují se závodní činností.

Musím připomenout, že naše výroční schůze je schůzí volební, s kandidáty na jednotlivé funkce budete seznámeni za okamžik. Rovněž je potřeba říci, že členství ve výboru nepředstavuje žádný pašalík, nýbrž je spojeno s organizační prací ve prospěch klubu a sportovní střelby. Buďme rádi, že se u nás v klubu najdou členové, kteří jsou ochotni pracovat, v jiných klubech tomu tak často není. A podle zkušeností z celé republiky – klub, který je organizačně závislý na práci jediného člověka, dříve nebo jen o málo později propadne do ztracena.

Rád bych popřál novému výboru a všem členům klubu, kteří mají o sportovní střelbu opravdový zájem, aby se jim dařilo. Výbor bude muset uvažovat o příchodu nových mladých členů, ale také o přípravě nových rozhodčích, případně trenérů. Pro sportovní činnost jsou tito funkcionáři nenahraditelní, to musíme mít stále na paměti. Na tomto úkolu musí samozřejmě spolupracovat i další členové klubu, kteří nezapomínají na rozvoj našeho krásného, olympijského a velmi úspěšného sportu. To bude vždy základní podmínkou pro další úspěchy, kterých Vám přeji všem v míře vrchovaté. A to nejen úspěchů sportovních, ale i pracovních, a mnoho dobrého v osobním životě.