SSK Praha 6 - Oběžník 8/2022

Vážení členové našeho klubu!

Možná že někteří z vás budou považovat tento letošní poslední "oběžník" za zbytečný, ale rád bych upozornil všechny členy klubu, že určité povinnosti jsou nutné. A jedna znich je platit klubové a případně i svazové příspěvky.

Stejně jako v minulých letech činí pro ty členy, kteří jsou ve Svazu a mají příslušnou legitimaci, roční příspěvek 1100,- Kč. Pro členy klubu, kteří nejsou ve Českém střeleckém svazu je to 600,- korun.

Uhraďte je proto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15. února na klubový účet číslo 0160496359/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo legitimace, případně u nečlenů Svazu uveďte jméno. Známky má k dispozici předseda výboru J. Jech a bude je mít i na sedlecké střelnici v sobotu 7.1.2023 a po provedení úhady vám budou vylepeny. Pokud se chystáte na Mini, nezapomeňte si tedy vzít sebou průkaz ČSS. Kdyby někdo chtěl ukončit členství, měl by dát včas vědět předsedovi J. Jechovi, kvůli s tím spojené administrativě se Svazem a s placením příspěvků.

Zdraví  Petr Brejša
 
V Praze 17. 2. 2022


http://www.sskpraha6.cz/docs/OBEZNIK_2022_08.pdf