SSK Praha 6 - Oběžník 1/2021

Vážení členové našeho klubu!

Možná že někteří z vás budou považovat tento "oběžník" za zbytečný, ale rád bych upozornil všechny členy klubu, že určité povinnosti nejsou bezpředmětné i když skutečná činnost je totálně omezena. Novoroční závod Mini jsme nemohli uspořádat ze známých důvodů. Rovněž soutěže ve vzduchové pistoli a pušce se prozatím nekonají. Proto používám této formy kontaktu, abych upozornil, že povinnost zaplatit klubové a případně i svazové příspěvky není zrušena.

Stejně jako v minulém roce činí pro ty členy, kteří jsou ve Svazu a mají příslušnou legitimaci, že roční příspěvek činí 1100,- Kč.

Pro členy klubu, kteří nejsou ve Českém střeleckém svazu je to 600,- korun. Uhraďte je proto do 15. února na klubový účet číslo 0160496359/0800. Variabilní symbol číslo legitimace, případně u nečlenů Svazu uveďte jméno. Známky bude mít k dispozici předseda výboru J. Jech, zatím je nebudete potřebovat, jedině pro operace se zbrojním průkazem - prodloužení a podobně. Doufejme, že přece jen ta pandemie trochu povolí a budeme se moci sejít na střelnici.
Zdraví  Honza Brych
 
V Praze 5. 1. 2021, 16:28