SSK Praha 6 - Oběžník 1/2020

1/ Tradičně se sešli členové našeho klubu na začátku roku (tentokrát v sobotu 4. ledna) na střelnici Magnum v Suchdole k Novoročnímu závodu Mini. Závod se střílí podle platných pravidel, která občas upravujeme, to znamená – 5 ran z malorážové pistole na 25 metrů, pořadí se určuje podle nejmenšího nástřelu, při tom se zásah mimo terč hodnotí 11 body.

Závod proběhl hladce, výsledky jsou na konci tohoto oběžníku. Účastnilo se 14 střelců, z toho jeden host (Jiří Čech) a jeden nový člen klubu.

2/ Přítomnosti na střelnici využili přítomní členové výboru k projednání několika důležitých bodů, za účasti a asistence dalších členů klubu.

Byly odsouhlaseny úpravy pravidel žebříčku : účast na žebříčku bez střelby - 1 bod, vyhodnocení vítězů bude provedeno věcnými cenami a diplomy, termíny jednotlivých kol žebříčku budou určeny podle sportovního kalendáře a obsazení střelnice a to v dubnu, květnu, červnu, září, říjnu a finále v listopadu. Hodnocení v jednotlivých závodech zůstává stejné jako dosud, střílí se 10 ran z pistole a 10 ran z malorážky na 25 metrů. Do žebříčku se počítá i Novoroční závod mini. Nedávají se body za omluvu neúčasti !

3/ Sportovní činnost klubu v roce 2020

a/ Organizujeme 2 závody v libovolné pistoli a to Memoriál Jiřího Hrnečka (termín květen – červen) Pražský střelecký festival (září – říjen). Oba závody se střílí na střelnici Magnum, přesný termín bude stanoven v souladu s celostátními a krajskými termíny závodů. Termíny budou včas uvedeny na našich stránkách.

b/ Naši pistoláři organizují svou účast na závodech jak ve vzduchové pistoli, tak i v malorážových disciplínách (hlavní dohled má předseda výboru J. Jech)

4. Příspěvky 2020

Výbor klubu odsouhlasil výši příspěvků na stejné výši jako v minulém roce, tj. klubové příspěvky 600,- Kč, příspěvky Českému střeleckému svazu 500,- jsou rovněž stejné jako vloni. Příspěvky je potřeba uhradit nejpozději do 20. února.

Výbor také vyzývá všechny členy klubu, aby přišli a pomohli s organizací závodů, které pořádáme, a to zejména v případě, že sami nebudou střílet (konkrétně libovolnou pistoli, v případě zájmu pomoci informujte v dostatečném předstihu J. Jecha).

5. Členská schůze klubu

Předpokládáme, že se schůze uskuteční v průběhu února nebo března, na střelnici Magnum. Sledujte naše webové stránky, termín tam bude včas uveden !Výsledek závodu NOVOROČNÍ MINI

bodů do žebříčku

1. Jaromír JECH 12 20

2. Karel BÍNA 19 15

3. Jan BRYCH 22 12

4. Vladimír GLASER 23 10

5.- 6. Markéta VRCHLABSKÁ 24 7

Ján REGULA 24 7

7.- 9. Petr BREJŠA 28 4

David ŠULC 28 4

Karel FRÝBA 28 4

10.-11. Miloš CVRK 29 1,5

Martin KREKULE 29 1,5

12. Jan HOCHMAN 33 1

13. Roman GULDA 35 1

14. Jiří ČECH 41 ( host )

Někteří obvyklí účastníci tohoto novoročního závodu se nemohli účastnit, body za omluvu jsme se rozhodli v tomto roce nedávat, protože se jedná především o trochu klubové činnosti.Za výbor klubu Vám přeje úspěšný rok 2020 po sportovní a osobní stránce

Honza B r y c h