Oběžník  SSK Praha 6  -  číslo  1 / 2019

Výbor klubu se sešel 21/2 a projednal základní data pro letošní rok. Vzhledem k nutnosti zpřesnit a sladit některá data s krajským a celostátním programem je tento oběžník v některých údajích již neaktuální.

Nejprve jedna velmi krásná informace a blahopřání. Zasloužilý mistr sportu František Maxa oslavil v minulých dnech 96. (slovy devadesáté šesté) narozeniny. Všichni členové klubu mu k tomuto datu upřímně přejí vše nejlepší.

Výbor projednával :

1.  Příspěvky  

Téměř všichni členové, kteří platí příspěvky SSK a ČSS mají zaplaceno. (Kromě dvou). Chybí ještě několik členů, kteří jsou jen členy klubu.  Svazové příspěvky byly převedeny na konto ČSS před konce února. Zbývající vyřídí pokladník po jejich zaplacení. Výbor žádá všechny členy klubu, aby tuto povinnost nepodceňovali a splnili klubové usnesení, že příspěvky mají být zaplaceny do konce února každého roku.

2. Vzduchovkové soutěže

Naši střelci Jech a Vitula se úspěšně účastnili soutěže smíšených dvojic, klubové družstvo pak finále Ligy družstev, kde obsadilo velmi krásné druhé místo. (Tyto soutěže proběhly 2. a 3. března). Podrobné výsledky je možno najít na stránkách Svazu.

9.3. se koná Mistrovství republiky jednotlivců ve všech kategoriích ve VzPi a VzPu.

3.  Mistrovství republiky veteránů bude v červnu v Plzni, přesný termín uvedeme na našich stránkách později. Vzhledem k věkovému složení našich pistolářů se již v tuto dobu na tento závod chystají.

4. Klubový žebříček

Náš tradiční klubový žebříček se bude konat v termínech  11/4,  16/5,  13/6  na střelnici Magnum vždy od 16.00 hodin. Termíny podzimních žebříčkových závodů včetně finále budou teprve stanoveny podle termínové listiny kraje a ČSS. Uvedeny budou opět na našich stránkách.

5.  Závody, které náš klub pořádá

Tradičně budeme pořádat dva závody v libovolné pistoli, které jsou v termínové listině ČSS a to :

a/  Memoriál Jiřího Hrnečka    26. května (neděle) 9.00 hodin

b/  Pražský střelecký festival   22. září  (neděle) 9.00 hodin   v obou případech na střelnici Magnum.

Výbor klubu žádá všechny členy, aby alespoň na jeden z těchto závodů přišli  a pomohli s organizační prací přímo na střelnici.

6. Permanentky na střelnici na  50 metrů

Pro členy klubu, kteří střílí libovolnou pistoli (případně malorážku) je možno zajistit permanentky. Využijte je v tom případě, že chodíte trénovat alespoň dvakrát za měsíc, jinak jsou to pro klub vyhozené peníze.  Zájemci se mohou domluvit s Jaromírem Jechem co nejdříve, nejpozději do konce března.

 

Zapsal Honza Brych, 5.3.2019