Oběžník SSK Praha 6 – srpen 2018

V souvislosti s dopisem Českého střeleckého svazu, týkajícím se souhlasu se zpracováním osobních údajů a dále s potřebou připravit program činnosti klubu a zajištění námi pořádaných akcí v druhé polovině roku 2018 se 16. 8. 2018 sešel výbor klubu a projednal postup v dalším období. 

Žádáme všechny členy klubu (členy i nečleny ČSS), aby následující text oběžníku velmi pozorně přečetli a hlavně, aby se uvedenými pokyny řídili.

1.   V souvislosti s implementací Souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU je Český střelecký svaz, z.s. (a v něm sdružené SSK, z.s) povinen zajistit od všech členů klubů souhlas na jednotném formuláři vlastnoručním podpisem.

Formuláře v papírové podobě jsou k disposici u J. Brycha, případně dalších členů výboru a jako příloha (ke stažení) je formulář i součástí tohoto oběžníku. Podepsaný formulář je možno předat některým z následujících způsobů:

a/  osobně při závodech, pořádaných naším klubem

v neděli 16. 9. v Sedleci od 9.00 hodin – Pražský střelecký festival – libovolná pistole

nebo    ve čtvrtek 27. 9. od 16.00 hod. klubový žebříček (standardní pravidla)

nebo    v sobotu 20. 10. od  9.00 hod.  Klubové setkání se střelbou a administrativou

b/  Poslat vlastnoručně podepsaný formulář poštou J. Brychovi, nebo mu ho hodit osobně do schránky, případně se telefonicky domluvit, jak na to (tel. 736 763 765),

adresa pro zaslání (doplněno 16.9.2018):

 

Ing. Jan Brych ,  SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB PRAHA 6

Nad alejí 22/1750

162 00   Praha 6

 

Neposílejte formulář e-mailem, musí tam být vlastnoruční podpis !!!

Kdo nebude mít tento formulář podepsaný a odevzdaný, přestává být členem našeho klubu !!!

2.   Sportovní akce, které pořádáme na střelnici v Sedleci byly zmíněny v bodě 1. Výbor zve členy, aby se přišli podívat, případně pomoci při organizaci.

3.   Vzduchovková sezóna začne na konci října, ale hlavně v listopadu, o jednotlivých závodech budete informováni na našich stránkách.

4.   Finále klubového žebříčku se střílí v sobotu 24. listopadu v 9.00 hodin v Sedleci, připomínám, se hodnotí dvojnásobným počtem bodů.  Ale rovněž připomínám, že na podpisování formuláře GDPR bude už pozdě.

Praha 24. 8. 2018.

Zapsal:             Honza Brych