Oběžník SSK Praha 6 – leden  2013

Vzduchovková sezona je v plném proudu, členové našeho klubu se pilně účastní (výsledky, případně i fotky ze závodů najdete na našich stránkách), výbor klubu považuje za potřebné informovat členy klubu o některých organizačních věcech.

1.     Příspěvky

Příspěvková morálka je v našem klubu dobrá, což je také proto, že člen, který nezaplatí druhý rok po sobě, přestává být členem klubu. Příspěvky jak do Českého střeleckého svazu, tak do SSK, je potřeba uhradit do 20. února, protože svazové příspěvky odesíláme nejpozději do konce února. Příspěvky činí stejně jako v loňském roce 500,- Kč svazu a 500,- Kč klubu. Příspěvky je možno zaplatit klubový účet 160496359/0800, jako variabilní symbol napište datum svého narození nebo číslo členského průkazu. Zaplatit je možno i v hotovosti pokladníkovi klubu Karlu Frýbovi, což udělala většina účastníků závodu MINI.

2.     Klubový žebříček

V prvním pololetí budeme střílet závody klubového žebříčku podle tradičních pravidel v termínech 25.4., 30.5., 27.6. Termíny pro druhou polovinu roku budou teprve určeny a najdete je na našich stránkách. Střílí se vždy ve čtvrtek od 16.00, ale samozřejmě je možno přijít kdykoliv do setmění, což platí pro zaměstnané, kteří se nemohou dostavit dříve. Střílí se 3+10 ran pistole a 3+10 ran vstoje z malorážky, vše na 25 metrů.

3.     Závodní činnost členů klubu

V nastávající kulové sezóně (přibližně od května) doporučujeme se domluvit mezi sebou na účasti na závodech podle kalendáře. (Zatím ještě není, jen vzduchovkový. Bohužel závody ve vzduchových zbraních se v Praze nekonají, nejsou pro to podmínky. Většinou jezdí pistoláři do Plzně.)

4.     Informace o činnosti SSK

Jednatel klubu Petr Brejša, který pravidelně doplňuje informace na našich klubových stránkách www.sskpraha6.cz, je ochoten zájemce informovat i hromadným mailem. Pokud máte zájem být takto informováni, pošlete mu svou mailovou adresu na jeho mail petrbrejsa@seznam.cz.

5.     Další akce

Stejně jako v loňském roce i letos budou naši střelci z armádních zbraní střílet soutěže z vojenských pušek a pistolí. Bližší informace se můžete dozvědět od Davida Šulce nebo Karla Bíny. Uvažujeme dále s uspořádáním zájezdů na zajímavá místa, stejně jako s přednáškou na nějaké zajímavé střelecké téma. Budete včas informováni.

 

6.     Výroční členská schůze SSK Praha 6

V letošním roce se bude konat Sjezd delegátů ČSS. Tomu podle Stanov předchází nejprve členské schůze v jednotlivých klubech, volba výborů a delegátů na valné hromady krajů, pak valná hromada kraje, rovněž spojená s volbami. O termínu naší výroční členské schůze budete včas informováni, bude to asi v únoru a zřejmě v zasedačce na střelnici Magnum. Sledujte naše stránky a udělejte si čas na účast.

 

Výbor klubu přeje všem členům úspěšný rok 2013 a trvalý zápal pro sportovní střelbu.

Podle rychlé schůze výboru při minizávodu zpracoval                       Honza Brych