O  b  ě  ž  n  í    SSK Praha 6  -  duben  2012  

 

 

 1. Výbor klubu se sešel 29. března 2012 na Bořislavce v úplném složení a projednal činnost klubu v dalším období. O závěrech podává členstvu zprávu tímto oběžníkem Honza Brych.

 

 1. Klubový žebříček v osvědčené podobě začneme první závodem ve čtvrtek 26. dubna v 16.00 hodin v Sedleci na střelnici Magnum. Další žebříčkové klání bude 17.5 (čtvrtek) a 21.6. (čtvrtek). Podzimní kola upřesníme. Připomínám, že náš žebříček je příležitostí si zazávodit pro členy, kteří z různých důvodů (věk, zrak, třesení rukou apod.) už normální závodní činnost vzdali. Doporučuji toho využít, navíc se setkáte s dalšími členy klubu v dobré náladě.

  

 1. Memoriál Jiřího Hrnečka – závod v libovolné pistoli, který tradičně v Sedleci pořádáme, se bude konat v neděli 20. května od 9.00 hod. doporučujeme se přijít podívat nebo pomoci. Funkcionáři nastoupí v tradičním složení, ale každá pomoc je vítána.

 

 1. Pražský pohár ve sportovní pistoli, jehož hlavním pořadatele je J. Jech se střílí na střelnici Duelu v Sedleci ve čtvrtek 24.5  a  7.6. Třetí kolo bude upřesněno.

 

 1. Program Pražské střelecké ligy je na stránkách SSK Duel a na stránkách Krajského Sdružení Praha.

 

 1. Výbor rozhodl, že po zkušenostech s některými novými členy budou zbraně z klubového majetku zapůjčovány pouze proti složení zálohy. Detaily Vám sdělí hospodář klubu David Šulc.

 

 1. Stále máme na prodej některé zbraně z klubového skladu. Zájemci se mohou domluvit opět s Davidem.

 

 1. Výbor upozorňuje všechny členy klubu, že se očekávají přísnější kontroly ze strany policie na závodech. Nezapomínejte proto nosit s sebou zbrojní průkaz, průkaz zbraně, legitimaci klubu a vyvarujte se pití alkoholu před závodem. (Během závodu to snad nikdo nedělá !).

 

 1. David Šulc a Karel Bína plánují v květnu tématický zájezd z oblasti vojenské historie a techniky. Zájemci - sledujte naši stránku www.sskpraha6.cz, tam se dozvíte v pravou chvíli více. Zájezd by se měl uskutečnit v květnu.

 

 1.  Výbor projednal Statut čestného a zasloužilého členství v našem klubu a stanovil určité zásady. Podrobnosti najdete v krátké době opět na našich stránkách.

 

 1.  Pokladník Karel Frýba informoval o stavu placení členských (ČSS) příspěvků a klubových příspěvků. Připomínám, že někteří členové nemají zaplaceno na rok 2012, a dokonce ani na 2011, což bude na příštím výboru projednáno a jejich členství v klubu skončí.

 

 1. Vzduchovková sezóna skončila. Mistrovství republiky bylo 17. a 18. března v Plzni. O účasti a úspěších našich střelců a střelkyň Vás informuje výsledková stránka, kterou velmi pečlivě dělá Petr Brejša. Patří mu za to poděkování.

 

 1.  Zatím nebyl určen termín příštího výboru, bude to zřejmě na střelnici v souvislosti s některým naším závodem.

 

 1. Všem členům, kteří plní své povinnosti vůči klubu i další přejeme hodně zdaru a zachování elánu a zájmu o sportovní střelbu.