Oběžník  SSK Praha 6  -  leden 2012

 

26. ledna 2012 se sešel poprvé v tomto kalendářním roce výbor SSK a projednal řadu aktuálních záležitostí, které mají důležitý vliv na práci klubu a jeho členů.

Především se výbor zabýval rozborem nákladů na činnost, předloženým pokladníkem klubu Karlem Frýbou a po diskuzi přijal řadu opatření, která jsou uvedena dále. Výbor dále upřesnil sportovní kalendář s ohledem na akce a závody, kterých se členové klubu účastní nebo které klub přímo pořádá. Sportovní kalendář je uveden v dalším textu oběžníku.

 

Usnesení :

 

  1. Provedena kontrola zápisů z minulých výborů. Bylo konstatováno, že úkoly se plní nebo jsou splněny.

 

  1. Na základě rozboru výdajů na činnost rozhodl výbor následovně :

         a/  startovné nebude nadále propláceno s výjimkou mistrovství České republiky a Českého poháru

         b/ ponechávají se v platnosti termíny klubového žebříčku, kromě březnového kola. Bude se i nadále provádět úhrada nábojů a pronájmu stavů na střelnici, ke změně přistoupíme až v příštím roce.

 

  1. Dlouholetí členové klubu Jiří Čech a ing. Jan Brych byli výborem jmenováni zasloužilými členy (podle zásad, které budou na stránce klubu uveřejněny po příští schůzi výboru)

 

  1. Na návrh hospodáře klubu Davida Šulce odsouhlasil výbor odpis starého nepoužívaného materiálu (plátěných střeleckých kabátů, rukavic, chráničů sluchu), vzhledem k tomu, že stáří tohoto materiálu je 30 – 40 let a delší dobu se nepoužívá.

 

  1. Ukončení členství v klubu a ve Svazu oznámil Ondřej Jech. Výbor bere na vědomí

 

 

  1. Sportovní kalendář na první polovinu roku 2012      

 

Termíny závodů klubového žebříčku:

26. dubna,

17. května,

21. června  (vždy čtvrtek)

Střílí se na střelnici Magnum v Sedleci

 

Závody, které pořádáme : 

Memoriál Jiřího Hrnečka (libovolná pistole)   20. května (neděle)

Pražský střelecký festival (libovolná pistole)   30. září (neděle)

 

Pražská střelecká liga – standardní pistole 5 + 30 ran (na střelnici SSK Duel) – hlavním 

                                      pořadatelem je Jaromír Jech – termíny budou upřesněny do 31.3.

 

Náš klub pořádá 28.7. (sobota) závod ve vojenské pušce a vojenské pistoli ve Vinařících u Kladna. Hlavním organizátorem je David Šulc, který zájemcům může sdělit podrobnosti.

 

Vojenské zbraně  (střílejí se v Česticích, podrobné informace mohou podat David Šulc a Karel Bína)

11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 26.5.  Střílí se střídavě pistole + puška a pistole + samopal + škorpion    

 

  1. Výbor připomíná všem členům, kteří tak dosud neučinili, že je základní povinností zaplatit členské a klubové příspěvky. Termín pro zaplacení je do konce února. Pokud se členové účastní závodů nebo dalších akcí Českého střeleckého svazu, musí mít vylepenu známku a tedy zaplaceno! Pokud někdo nezaplatí dva roky za sebou, bude mu jeho členství v klubu ukončeno. Příspěvkové známky ČSS si můžete vyzvednout od J. Brycha buď na výboru nebo na střelnici při žebříčku.

 

  1. Příští schůze výboru SSK bude ve čtvrtek 29.3. v restauraci Bořislavka  v 18.00 hodin. Předseda výboru Jaromír Jech žádá členy výboru, aby si termín poznamenali do svých diářů a nezapomněli přijít !!

 

Zapsal :  ing. Jan Brych