Oběžník  SSK Praha  6  -  březen  2011

 

Jelikož pokročil čas od našeho novoročního minizávodu a přibližuje se kulová sezóna, je třeba členstvo klubu informovat o několika aktuálních záležitostech.

 

  1. Na poslední výborové schůzi 13. ledna 2011 bylo rozhodnuto, že v polovině března bude provedena kontrola ve skladu a pak bude následovat brigáda na úklid a úpravy.

Prohlídku provedli hospodář David Šulc a člen výboru Honza Brych ve středu 23.3. Z prověrky vyplynulo několik závěrů, o kterých Vás nyní informujeme.

a/ počet skříněk ve skladu je nadbytečný, bude třeba jej zredukovat. Řada skřínek je zamčena bez označení držitele, máme pocit, že se někdy jedná o bývalé členy klubu, kteří tu dokonce ani nic nemají uloženo.

Žádáme proto důrazně všechny členy klubu, aby se nejpozději do 15. dubna 2011 přihlásili Davidu Šulcovi a zpřístupnili uzamčené skřínky. Pokud chtějí mít skřínky i nadále, bude nutné je označit štítkem se jménem. Po tomto datu budou anonymní skřínky výborem otevřeny a materiál podle své povahy bude uložen v klubových prostorách.

b/ nepotřebné skřínky budou dány do sběru. To se týká pochopitelně pouze šatnových skřínek, nikoliv trezorových.

c/ volně přístupný materiál nahoře na skříních bude  posouzen z hlediska potřebnosti pro klub členy výboru a podle toho s ním bude naloženo. Písemné materiály budou rovněž probrány a podle významu buď archivovány nebo skartovány. Provede Honza Brych, pomoc někoho dalšího je vítána.

d/ David Šulc s pomocí dalších členů výboru provede revizi stavu zbraní (vzduchových i kulových) a navrhne výboru další postup. Kromě prodeje nepotřebných zbraní přichází v úvahu uložení do klubového skladu nebo likvidace a odpis předepsaným způsobem podle zákona.

e/ výbor rozhodne o likvidaci a odpisu dalšího materiálu, který není možno dohledat (např. lapače pro vzduchovku, které zůstaly na škole v Alžírské, kde působil náš oddíl mládeže, ovšem před 30 lety).

  1. O sportovní činnosti klubu jste průběžně informováni na naší webové stránce.         

Připomínáme, že nejbližší celoklubová akce, při které se setkáváme my rekreační sportovní střelci, bude první kolo klubového žebříčku 28. dubna v 16.00 hodin na střelnici v Sedleci. Všichni jste srdečně zváni a vůbec nevadí, že nemáte ambice vyhrát

      3.   Připomínáme, že jednou z větších akcí, které náš klub pořádá, je Memoriál Jiřího    

Hrnečka v libovolné pistoli, který se střílí v neděli 15. května na střelnici Magnum  v Sedleci od 9.00 hodin. I když nestřílíte, můžete přijít pomoci závod organizovat !! Další závod v naší režii je Pražský střelecký festival (libovolná pistole), který bude 11. září. Oba závody se střílí v Sedleci.

4.   Připomínáme, i když velmi neradi, že do konce února bylo nutné zaplatit členské, 

případně i svazové příspěvky. Upozorňujeme všechny opozdilce, že nejbližší schůze výboru  se bude zabývat problémem neplatičů a pokud se neplacení opakuje druhý rok, bude hříšníkům členství zrušeno !!!  

  1. Nejbližší schůze výboru SSK bude ve čtvrtek 14. dubna v 18.00 hodin v restauraci  na střelnici v Sedleci 28. dubna po klubovém žebříčku, opraveno 9.4.2011

Locusta na Evropské proti FTVS. Pokud potřebujete někoho z členů výboru dohonit, tak by tam měli být.

  1. O konečném pořadí našich střelců pistolářů v krajské lize budete informováni na

Našich stránkách.

  1. A na závěr jedna velmi dobrá zpráva. Předseda výboru našeho klubu Jaromír     

Jech se stal přeborníkem České republiky v rychlopalbě vzduchovou pistolí a získal i další výborná umístění jak v jednotlivcích, tak i jako člen družstva  Krajského sdružení ČSS Praha v dalších disciplínách za vzduchové pistole.

Patří mu naše upřímné blahopřání k tomuto úspěchu.

 

 

                                                                                  Honza Brych  - člen výboru SSK

                                                                                    (a doživotní čestný předseda,

                                                                                     kterému to nedá a pořád něco

                                                                                     organizuje)