Oběžník  SSK Praha 6 - leden 2010

 

Jménem výboru klubu přeji všem našim členům a všem sportovním střelcům úspěšný a spokojený rok 2010 (přes stávající finanční krizi), pevné zdraví a vysoké sportovní výsledky.

 

  1. Výbor klubu se sešel ve čtvrtek 7. ledna a na svém jednání probral řadu důležitých věcí pro tento rok :

a/  Závody v libovolné pistoli, které pořádáme, se budou konat na střelnici Magnum v termínech

                   neděle 16. května – Memoriál Jiřího Hrnečka

                   neděle 19. září     -  Pražský střelecký festival

 

b/  Hodnocení v klubovém žebříčku bude stejné jako dosud, bude přesnější určení celkového pořadí po finalovém kole. Bude rozhodovat umístění ve finalovém kole (první kriterium), pokud by konkrétní střelci získali stejný počet bodů, pak v předposledním kole atd. (druhé kriterium).

 

c/  Uspořádáme samostatné klubové přebory ve dvou disciplinách – StPi 30 ran terč a StM a LM 30 ran vleže. (Pomocníky, kteří pomohou dříve narozeným střelcům vstát, zajistíme !). Závod se bude konat v sobotu 22. května, diváci vítáni.

 

d/ Členové výboru prověří možnost uspořádání akcí na návštěvu zajímavých objektů, spojených se střeleckým sportem a střelbou vůbec, případně i besedy v klubu o zbraních terčích apod. O konkrétních termínech a podmínkách budete včas informováni prostřednictvím těchto stránek.

 

e/  Schůze výboru SSK se budou konat v pravidelných termínech a to 4/3, 6/5, 2/9 a 4/11

v restauraci Locusta na Evropské (proti Fakultě tělesné výchovy a sportu ve Vokovicích). Členové klubu mají pochopitelně možnost na jednání přijít. Další případné schůze výboru budou podle potřeby.

 

f/  Členská schůze SSK bude v sobotu 22/5 na střelnici v učebně po ukončení klubových přeborů. Termín bude ještě potvrzen zde na stránkách klubu.

 

g/ Termíny závodů klubového žebříčku jsou následující : 8/4, 13/5, 10/6, 9/9, 14/10  vždy ve čtvrtek od 16.00 hodin, finale 13/11 (sobota) od 9.,30 hodin. Střílí se podle dosavadních pravidel, to znamená StPi 3+10 a StM 3+10 vstoje na 25 metrů. Každá disciplína se hodnotí zvlášť body do žebříčku.

 

 

  1. Klubové příspěvky    

 

Připomínám, že jsme odsouhlasili pro rok 2010 zvýšení klubových příspěvků na 500,- Kč ročně a Sjezd delegátů ČSS v květnu 2009 stanovil svazové příspěvky rovněž na 500,-. Kdo je tedy členem ČSS, což je podmínka pro účast na akcích ČSS nejen pro závodníky, ale i pro rozhodčí, zaplatí 1000,- Kč nejpozději do 20. února 2010. Platební morálka v našem klubu je vcelku dobrá, ale máme několik členů, kteří jsou nadměrně zapomínající. Připomínám, že pokud někdo nemá uhrazeny příspěvky za minulý rok a letošní v termínu, ztrácí členství v klubu. Přehled hříšníků je uveden na konci oběžníku. Respektujeme samozřejmě, jestliže někteří členové zruší členství z různých důvodů, ale musí vrátit zapůjčený materiál a bylo by na místě uhradit dlužné příspěvky. Evidenci placení vedeme paralelně (pokladník Karel Frýba a moje maličkost), takže nemusíte mít obavy, že je v tom chyba. Zatím jsme se nikdy nespletli! Příspěvky lze zaplatit buď přímo pokladníkovi Karlu Frýbovi, nebo to nechat udělat nějakou důvěryhodnou osobou, ale nejlépe je poukázat z účtu nebo složit ve spořitelně ve prospěch klubového účtu, protože to je s minimem vedlejších nákladů. Pro zapomětlivější členy uvádím číslo klubového konta

                                       160496359/0800

 

  1. Termíny závodů letní sezóny

 

Zatím se termínová listina dává dohromady, v rámci ČSS je to několik set závodů, termín pro nahlášení údajů o závodech je konec ledna. Jakmile bude termínová listina vydána, budete o nejdůležitějších akcích informováni, především o těch, kterých se účastníme, nebo je pořádáme. Kromě dvou závodů v libovolné pistoli (viz výše), budeme pořádat rovněž závody Pražské střelecké ligy v standardní pistoli 5+30 ran, které budou v Sedleci na střelnici SSK Duel.

 

  1. Novoroční MINI a současně první kolo klubového žebříčku

 

Konalo se v Sedleci na střelnici Magnum v sobotu 9. ledna. Sešlo se nás 11, několik dalších členů se omluvilo ze zdravotních, případně jiných důvodů. Učastníci rozhodli, že jim bude přiznán 1 bod do žebříčku jako projev solidarity. Několik fotek udělal Karel Bína, můžete je vidět na těchto stránkách na jiném místě.

 

Výsledky :               zásahy            celkem         body pro žebříček

1.  Smrt       1,1,2,3,4            11                       20

2.  Šulc        1,2,3,4,5            15                      15

3.  Klimeš    1,2,2,3,8            16                       12

4.  Brych      2,2,3,4,5           16                       10

5.  Brejša     2,3,3,4,4            16                        8

6.  Bína        2,2,3,3,11          21                        6

7.  Jech  J.   3,3,3,4,11           24                        5

8.  Meissner 2,5,5,5,9            26                        4

9.  Koníček  1,3,3,11,11        29                        3

10. Smrtová 1,1,7,11,11        31                        2

11. Bradáč   1,3,6,11,11        32                        1

Omluvy : Čech, Volek, Regula, Ledecká, Dvořáková, Cepák      všichni  1 bod do žebříčku.

 

  1. Zimní pražská diabolka

 

Pořadatelem tohoto závodu je SSK Delta. Kompletní výsledky najdete na stránkách tohoto klubu. Našich členů se účastnilo 11, nejlepšího umístění dosáhli Jaromír Jech v kategorii veteránů, seniorů a juniorů ( 2. 547 bodů) a Anče Dvořáková ( 2. 354 bodů) v kategorii ženy, seniorky, starší dorost, mladší dorost. Jak je zřejmé, musel pořadatel slučovat kategorie, protože samostatně se v některých kategoriích nesešel dostatečný počet účastníků. Výsledky našich střelců jsou v odstavci výsledků.

 

  1. Závody ze vzduchových zbraní v lednu, únoru a březnu

 

Termíny závodů, které přicházejí v úvahu, aby se jich naši střelci účastnili, byly v minulém oběžníku. Konkrétní účast domluví pistoláři mezi sebou. Účast na Jarní diabole, která se střílí v neděli 28. února v Ruzyni, je samozřejmá.

 

            7.   Placení příspěvků

 

Příspěvky za rok 2009 nemají dosud uhraženy :  Bada 700,-, Černý 700,-, Gromwellová 400,-, Kubeš 400,-, Melichar 400,-, Melicharová 400,- .

Někteří členové mají nedoplatky, protože zaplatili jen 300,- místo 400,-

 

Oběžník bude zveřejněn na klubových stránkách http://www.sskpraha6.cz/ a několika starším členům, kteří nemají přístup na internet nebo jen obtížně, ho pošleme poštou. Snažte se ale naučit si to přečíst třeba v některé internetové kavárně, nebo Vám to zařídí někdo mladší z rodiny, šetříme tím klubovou pokladnu !!

 

Za výbor SSK Praha 6                                                                        Jan       B r y c h   v.r.