Oběžník  SSK  Praha  6 -  Listopad   2009

 

         Po dosti dlouhé době se opět klubový výbor ozývá s oběžníkem. Členové klubu byli během roku prostřednictvím těchto stránek informováni alespoň stručně, tentokrát vyžaduje informace více místa. Výbor rovněž rozhodl, že členům klubu, kteří mají obtížný nebo žádný přístup na internet, oběžník zašleme poštou. Chceme, aby všichni, kdo mají o klubovou činnost zájem, se jí mohli účastnit. Oběžník obsahuje přehled závodní sportovní činnosti (především našich pistolářů), termín posledního kola klubového žebříčku včetně aktuálního pořadí před posledním kolem, informace o tradičním novoročním závodě MINI a rovněž velmi důležité informace o členských a klubových příspěvcích na rok 2010.

            Výbor, který měl schůzi 15.10. projednal i další náměty na činnost, o kterých budete informováni alespoň stručně. Některé vyžadují součinnost členů klubu, proto se snažte členům výboru přispět alespoň nějakou inspirací.

 

 

  1. Termíny závodů ve vzduchových zbraních

 

31/10   -    Západočeský pohár    Plzeň

7/11     -    ZČ pohár  2.kolo  - VC Dukly

 *   8/11     -    Podzimní diabolka  Praha Ruzyně

      21.-22.11  VC Liberce

 *   5.-6.12      Grand Prix Praha  Plzeň

      12/12   -    ZČ pohár  3.kolo  Plzeň

 *   10/1     -    Zimní diabolka  Praha Ruzyně

      10/1     -    ZČ pohár  4.kolo  Plzeň

      16/1     -    VC  Děčín

      17/1     -    VC Benešov

 *   23/1     -    Chodský čakan   Plzeň

 *   27/2     -    ZČ pohár  5.kolo

 *   28/2     -    Jarní diabolka   Praha Ruzyně

 

Účast na jednotlivých závodech záleží na dohodě účastníků. Závody, označené  *  se započítávají do Pražské střelecké ligy (počítají se tři nejlepší výsledky). Startovné v závodech Pražské ligy hradí Krajské sdružení Praha.

 

 

  1. Dotazník o dalších možnostech činnosti klubu

 

Na webové stránce klubu bude umístěn dotazník, ve kterém členové klubu mohou navrhovat rozšíření naší činnosti. Nemusí to být jen sportovní záležitosti, můžeme zorganizovat i besedy nebo přednášku na téma, které by členy zajímalo. Pozveme na ně i další pražské střelce, pokud se bude něco konat. Jsme toho názoru, že bychom měli naši činnost trochu obohatit i společensky, jako je tomu jinde ve světě. Byli jsme vyzváni střeleckými kluby v Bayreuthu v Bavorsku k návštěvě a přátelskému závodu. Celá záležitost se organizuje a budete všichni informováni.

 

 

  1. Klubový žebříček

 

Závěrečné kolo se koná v sobotu 28. listopadu v 9.30 hodin na střelnici Magnum v Sedleci. Bude to zároveň Mikulášská cena s příslušným oceněním. Výbor rozhodl, že využijeme tento termín (po závodě) k úklidu skladu ve sklepě a k ošetření zbraní (pod vedením Davida Šulce). Pokud můžete, prosím, počítejte s tím, nemělo by to trvat déle než hodinu. Ze skladu potřebujeme množství věcí také vyhodit, tak počítejte i s tím.

Pro informaci  stav žebříčku před posledním kolem (připomínáme, že se hodnotí čtyři nejlepší výsledky, takže pořadí může ještě doznat různé změny) :

Pořadí

Jméno

Bodů celkem

Pořadí

Jméno

Bodů celkem

1

Jech Jaromír

127

13.

Volek Jiří

19,5

2-3.

Bína, Šulc

97

14.

Brych

19

4.

Smrt

95

15.

Dvořáková

13

5.

Koníček

79

16.

Frýba

12

6.

Ambrož

71,5

17

Bartošová

11

7.

Volek Václav

44

18-19.

Smrtová, Cvrk

7

8.

Čech

37

20-21.

Klimeš, Bečka

6

9.

Brejša

29

22.

Ledecká

4

10.

Cepák

28

23-25.

Maxa, Melichar, Moták

2

11.

Kulhánek

22

26.

Bradáč

1

12.

Tóth

20

 

 

 

 

 

 Pro rok 2010 uděláme možná malé změny v pravidlech žebříčku, ale v každém případě počítáme s jeho uskutečněním. Připomínám, že je to příležitost pro všechny členy klubu, aby si přišli oživit své střelecké umění a navíc zadarmo, protože náklady na tuto akci hradíme z klubových peněz. Tak se nestyďte a přijďte, nikdo se Vám nebude smát, když se netrefíte jako Kateřina Emmons.

 

!  Zahájení klubového žebříčku a nového roku bude v sobotu 9. ledna 2010 v Sedleci. Můžete pozvat i hosty za dobrovolný příspěvek klubu. (A to i manželky nebo přítelkyně).  Střílí se podle již vžitých pravidel – 5 ran ze standardní pistole ráže 5,6 mm (22LR) na nejnižší výsledek. Nula se počítá 11 bodů, takže pozor na to !!

 

 

  1. Publikace „Sportovní střelba“

 

V nakladatelství Karolinum byla vydána jako skriptum pro studenty FTVS a dalších fakult publikace Sportovní střelba (autor ing. Jan Brych). Publikaci je možno zakoupit v prodejně nakladatelství Praha 1, Celetná 18.  Nabízíme zájemcům z našeho klubu, případně z dalších klubů, možnost zakoupit ji (se slevou) cestou našeho klubu. Pokud bude mít někdo zájem, dejte to vědět někomu z členů výboru nebo přímo autorovi.

 

 

  1. Členské příspěvky 2010

 

Sjezd ČSS v květnu 2009 schválil zvýšení členských příspěvků Svazu na 500,- Kč ročně se zaplacením do 28.2.

 

 

Výbor našeho klubu po zvážení výdajů je nucen rovněž klubové příspěvky upravit ze 400,- Kč na 500 Kč.  Členové klubu, kteří jsou ve ČSS, budou tedy platit 1000,-, ostatní 500,-. Podotýkáme, že předpokladem pro účast na závodech, pořádaných v rámci Svazu, je nutně členství v ČSS. Mimo jiné i pro pojištění, které Svaz jako organizace má. Nečlenové Svazu nejsou při klubových akcích pojištěni.

 

 

  1. Organizační drobnosti  

 

Pokud Vás zajímají i další aktivity, prováděné v našem klubu např. soutěže ve střelbě z vojenských zbraní, najdete o nich v krátké době informaci na naší www – stránce. (Zajistí i s komentářem David Šulc a Karel Bína).

 

Upozorňujeme držitele průkazů rozhodčího, že platnost průkazů je do 31.12.2009 a je nutné nechat si je prodloužit !!! Můžete tak učinit buď přímo na sekretariátu ČSS Na Pergamence nebo cestou klubu, protože členové výboru na Svaz občas chodí. Nenechávejte to na poslední chvíli.

 

 

Za výbor SSK Praha 6

ing. Jan Brych  v.r.