Oběžník   SSK  Praha 6

březen 2009

 

Oběžník klubu, který je hlavní informací pro členy klubu o naší činnosti, měl být původně vydán již v únoru, ale jak jistě víte, v Praze proběhlo ve dnech 21. a 22.2. Mistrovství Evropy ve střelbě vzduchových zbraní. V Organizačním výboru byli zapojeni dva členové výboru (ing. Smrt a ing. Brych) a prof. Klimeš byl členem Odvolací jury. Takže ačkoliv výbor klubu se sešel již 12. ledna a náš tradiční minizávod se konal v sobotu 17. ledna, došlo na oběžník až nyní. Mistrovství proběhlo vcelku hladce, i když se ukázalo, že takový prostor, jako je O2 aréna klade na závodníky i na organizátory nezvykle velké nároky. Dosažené výkony byly vesměs té nejvyšší úrovně a počet získaných medailí pro Českou republiku (10) je určitě úspěchem, i když sportovní novináři tradičně neprojevovali mnoho zájmu (s výjimkou Karla Felta z deníku Právo). O průběhu závodů informovala i Česká televize na programu ČT 4 Sport (redaktor p. Dusík) kvalifikovaně a podrobně.

 

  1. Závod MINI – 17. ledna

Tento závod, kterým tradičně zahajujeme nastupující rok, se tentokrát konal až 17.1., protože termíny před tím kolidovaly se závody ve vzduchové pistoli. Těch se účastní řada našich střelců, kteří jsou stálými účastníky klubového žebříčku, proto jsme termín posunuli na volnou „nepistolovou“ sobotu.

Pro čtenáře těchto řádek, který není seznámen s pravidly tohoto závodu krátce zopakujeme, že se střílí 5 ran z malorážové pistole na terč 50/20 a pořadí se dělá od nejmenšího po nejvyšší výsledek. Rána mimo terč (nula) se v tomto závodě počítá 11 bodů. Závodu se účastnilo 11 střelců klubu a 1 host. Kromě toho, že se tím zahájil klubový žebříček, je to příležitost k setkání v novém roce a přátelskému popovídání v teple střednicové klubovny (a baru).

 

Výsledky :

            1.   Jech Jaromír         2 2 2 1 1          8          20  bodů do žebříčku

            2.   Koníček               4 3 2 1 1          11        15

            3.   Brych                   4 4 3 3 1          15        12

            4.   Bína                      5 4 3 2 2          16        10

            5.   Smrtová                7 6 4 1 1          19        7

                  Šulc                      5 4 4 4 2          19        7

            7.   Kulhánek               11 3 3 3 1        21        5

                  Kabourek             11 4 3 2 1        21        -    host

            8.   Volek Václav         7 5 4 4 2          22        4

            9.   Brejša                   7 6 6 3 1          23        3

            10. Maxa                    8 8 4 3 1          24        2

            11. Smrt                     11 4 4 4 2        25        1

            12. Bradáč                  11 11 11 6 1    40        1

 

Další závody žebříčku se budou konat 21/3,  9/4,  14/5, 11/6 (2/7 ?), 10/9,  8/10. Mikulášská cena, která je zároveň finálem žebříčku, bude stanovena podle kalendáře sportovních akcí na konec listopadu nebo začátek prosince.

 

 

 

 

2.   Výroční členská schůze klubu s volbou výboru a delegátů na Valnou hromadu Krajského sdružení ČSS se bude konat na střelnici Magnum v Sedleci v sobotu 21. března ihned po závodu klubového žebříčku, který začíná v 9.30 hodin. Výbor vyzývá všechny členy k hojné účasti.

Předpokládané trvání výroční schůze 1 hodina, závod bychom měli dokončit do 11.30 hodin.

 

  1. Náš klub je opět tradičně pořadatele Memoriálu Jiřího Hrnečka v libovolné pistoli. Závod se střílí v neděli 17. května od 9.00 hodin na střelnici v Sedleci. Všichni členové jsou vítáni i jako diváci nebo pomocníci při organizaci závodu.

 

  1. Na podzim budeme pořádat další závod v libovolné pistoli a to Pražský střelecký festival. Rovněž tato soutěž má velmi dlouhou tradici. Přesné datum bude v některém dalším oběžníku.

 

  1. V sobotu 7. března se koná v hale v Ruzyni Pražská jarní diabolka, pořadatelem je SSK Delta. Závodu se účastní i naši pistoláři.

 

  1. Výbor klubu má nejbližší zasedání ve čtvrtek 5. března od 18.00 hodin v restauraci Locusta na Evropské třídě, proti Fakultě tělesné výchovy a sportu ve Vokovicích. Jednání výboru jsou otevřená pro všechny členy klubu. Pokud potřebujete cokoliv vyřídit, přijďte.

 

V Praze  1. března 2009

 

 

ing. Jan  Brych

předseda výboru