O b ě ž n í k   SSK  Praha 6

                                                   Leden    2009

 

Především bych rád jménem výboru SSK Praha 6 popřál našim členům hlavně zdraví, spokojenost, a trochu těch sportovních i jiných úspěchů v roce 2009 a rovněž jejich rodinám, manželkám a přítelkyním, aby měly pro našeho koníčka dostatek pochopení.

Závodní sportovní činnost našeho klubu se bude zaměřovat především na střelbu pistolových disciplín, počítáme i v tomto roce s pořádáním Memoriálu Jiřího Hrnečka (v květnu) a se závodem Pražského střeleckého festivalu v libovolné pistoli (říjen). Pro členy našeho klubu budeme pořádat klubový žebříček se stejnými pravidly jako v roce 2008, to znamená 7 – 8 závodů v roce (pro starší a pokročilé především věkem). Další podrobnosti se dozvíte dále, případně vždy aktuálně na naší webové adrese.

 

V únoru bude v Praze velká mezinárodní střelecká akce – Mistrovství Evropy ve vzduchových zbraních (O2 aréna – 20.- 22. února). Pokud naši členové mají chuť pomoci s uspořádáním závodu, dejte to neprodleně vědět členům výboru ing. Smrtovi nebo ing. Brychovi.

 

Připomínám všem členům klubu povinnost zaplatit příspěvky na rok 2009 do 10. února, pokud tak neučiní, dostávají podle usnesení členské schůze penále 100,- Kč navíc. Pro zapomětlivé připomínám, že roční příspěvky v našem klubu činí pro členy Českého střeleckého svazu 300,- + 400,- = 700,- Kč, pro ty, kteří jsou pouze v klubu 400,- Kč. Podle  usnesení bude zrušeno členství těm členům, kteří příspěvky nezaplatí nejpozději do konce února následujícího roku. Na konci oběžníku je jmenný seznam hříšníků, jak jsem varoval v minulém oběžníku. Příspěvky je možno zaplatit v hotovosti pokladníkovi klubu Karlovi Frýbovi (na schůzi výboru nebo na střelnici), nebo převodem na účet SSK případně složením částky ve spořitelně

č.ú. 160 496 359 / 0800  - variabilní symbol číslo legitimace nebo datum narození ve tvaru  rokměsícden (nezapomeňte na var. symbol, protože jinak se plátce dost obtížně identifikuje !)

Při ukončení členství je nutné odevzdat hospodáři ing. Šulcovi veškerý zapůjčený materiál, abychom ho nemuseli vymáhat nějakým nedůstojným způsobem.

 

  1. Výsledky Mikulášské ceny, která byla současně finálem klubového žebříčku a střílela se v Sedleci  29.11.2008.

                                              Pi                                    Pu                          celkem bodů

1. Koníček              97  - 1.  20                     74  3.– 4.   11                  31

2. Bína                    87  - 4.  10                     87   1.         20                 30

3. Smrt                    91  - 2.  15                     74  3.- 4.    11                 26

4. Ambrož               83  - 5.   8                     78   2.         15                 23

5. Šulc                     90  - 3.  12                    72   5.          8                  20

6. Volek                  82  -  6.   6                     64   6.         6                   12

7. Brych                  75  -  7.   5                     58   7.         5                   10

8. Tóth                    63  -  8.   4                     50   8.         4                     8

9. Klimeš                59  -  9.   3                     46   9.         3                     6

 

 

 

 

 

 

 

  1. Celkový výsledek klubového žebříčku 2008

Celkový počet bodů a pořadí v klubové žebříčku je podle pravidel této soutěže stanoveno tak, že se počítá novoroční minizávod, finále a čtyři nejlepší výsledky ze šesti závodů v průběhu roku.

Pořadí, jméno

Mini

27/3

24/4

29/5

18/6

18/9

30/10

Finále

Celkově

1. SMRT

   1

 20

 33,5

27,6

 31

14,5

 25

   26

 142,1

2. JECH  Jarom.

  20

 25

 26

  -

 32

25

  -          

    -

 128

3. KONÍČEK

   4

  -

 17,5

26,5

 20,5

16,5

 23

   31

 122,5

4. Bína

   2,5

 35

 24

  -

  -

20

  -      

   30

 111,5

5. Šulc

   1

 17,5

 17

 25,6

  -

13

 24

   20

 105,1

6. Ambrož

   - 

  -

 17

 21,5

 15

19

 20

   23

 100,5

7. Volek Václav

   6

   8

  -

  8

 13,5

  6

 21

   12

   74,5

8. Kulhánek

  15

  -

  -

  -

   -

 20,5

 28

   -

   63,5

9. Brych

  10

   9,5

 16

  8

   6

   1

   9

   10

   62,5

10. Klimeš

  12

  13

  6

 12

   6

   3,5

  10

    6

   59

11. Cvrk

   -

   -

   -   

   -

  19

  29

    -

    -

   48

12. Brejša

   -

  12,5

  7

   8

  18

   5

    -

    -

   45,5

13. Smrtová

   5

  25

   -

   -

   -

   -

    -

    -

   30

14. Volek  Jiří

   -

   -

   -

   6

   9

   -

    -

    -

   15

15. Tóth

   -

   4,5

   -

   -

   -

   -

    -

    8

   12,5

16. Staněk

   1

   -

   6

   2

   1

   2

    -

    -

   11

17. Jech Ondřej

   8

   -

   -

   -

   -

   1

    -

    -

     9

18. Kubeš

   -

   -

   -

   5

   -

   -

    -

    -

     5

19. Frýba

   -

   -

   1

   1

   1

   1

    -

    -

     4

20. Maxa

   2,5

   -

   -

   -

   -

   -

    -

    -

     2,5

21. Melichar

   -

   1

   -

   1

   -

   -

    -

    -

     2

22. Čech

   1

   -

   -

   -

   -

   -

    -

    -

     1

23. Bečka

   -

   -

   -

   -

   1

   -

    -

    -

     1

 

 

  1. Minizávod

 

Vzhledem k hojné a úspěšné účasti našich pistolářů na závodech ve vzduchové pistoli se tentokrát náš tradiční závod na nejnižší výsledek „Mini“ koná až v sobotu  17. ledna 2009 od 10.00 hodin na střelnici v Sedleci. Pro nové členy, kteří by se chtěli účastnit a dosud neznají pravidla – střílí se 5 ran ze sportovní pistole, účelem je nastřílet co nejnižší výsledek, ale pozor - nula se počítá 11 bodů !

Termíny další kol žebříčku jsme zatím nedohodli, dozvíte se je včas.

 

  1. Výbor SSK se sejde poprvé v roce 2009 mimořádně v pondělí  12. ledna v 18.00 v Locustě (naproti Fakultě tělesné výchovy a sportu na Evropské). Účastnit se může pochopitelně každý člen klubu, případně i další pozvaní hosté. Bude se projednávat především sportovní kalendář klubu, naše součinnost při ME a členství v klubu notorických neplatičů příspěvků.

 

 

 

 

  1.  Příspěvky 

Na závěr oběžníku nechávám obvyklý hit – příspěvky. S pokladníkem klubu Karlem Frýbou jsme provedli znovu důkladnou kontrolu placení příspěvků a výsledek je následující :

 

Neuhrazené příspěvky  (členové jsou uvedeni bez akademických titulů, omlouvám se)

 

Bada        2007    600,-        2008        700,-    penále  100,-               celkem  1400,-

Černý                                    2008        100,-   (placeno jen 600,-)                      100,-

Demuth    2007    300,-        2008        400,-    penále   100,-.                             800,-

Dobiáš                                  2008        400,-    penále   100,-                              500,-

Filip                                      2008        400,-    penále   100,-                              500,-

Gardian                                 2008       400,-    penále   100,-                               500,-

Hejnal                                   2008        400,-    penále   100,-                              500,-

Houf                                     2008         700,-   penále   100,-                               800,-

Klein                                    2008         700,-   penále    100,-                              800,-

Marek       2007     300,-      2008         400,-   penále    100,-                              800,-

Mašek                                  2008          400,-  penále     100,-                             500,-

Regula                                  2008         700,-   penále    100,-                             800,-

Vojtěch                                2008         700,-    penále    100,-                             800,-

 

            Podotýkám, že se výjimečně stane, že přijde nejasně označená platba a pak je obtížné plátce identifikovat. Pokud jste platili a jste na tomto seznámku, spojte se s pokladníkem klubu a vyjasněte si to. Poznamenávám znovu, že náš klub dává možnost ke členství pouze v klubu a nikoliv v Českém střeleckém svazu. Znamená to sice pro takového člena úsporu 300,- Kč ročně, ale na druhé straně podporu z řad členů potřebuje i ČSS, takže tento stav by měl být spíše výjimečný. Doufám, že tuto situaci všichni chápete, neděláme sportovní střelbu jen pro svou zábavu, ale také jako sport, mimochodem v loňském roce neobyčejně úspěšný. A o neomezenosti státních dotací do sportu se dá s úspěchem pochybovat.Pokud chcete své členství v klubu nebo ve Svazu ukončit, sdělte to nejlépe písemně výboru SSK.

 

  1. Výroční schůze SSK, valná hromada Krajského sdružení, Sjezd ČSS

 

V tomto pořadí se budou na jaře konat svazové akce, které mimo jiné zvolí nové orgány Svazu. Zatím je stanoven termín sjezdu – květen 2009. Budou to záležitosti velmi důležité a je třeba jim věnovat pozornost. O přípravě, termínech a náplni jednání budete informováni i v našem klubovém oběžníku, nebo zprávou na webových stránkách klubu nebo Svazu. Pokud Vám není dění ve sportovní střelbě lhostejné, sledujte je.

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Jan Brych

                                                                                             předseda výboru SSK Praha 6

                         

 

Oběžník tentokrát posíláme některým členům i poštou, zejména dříve narozeným, neboť si s internetem zatím moc netykají. Snad se zlepší, představuje to pro nás značnou úsporu.