O b ě ž n í k   SSK   Praha  6

                                                - březen 2008

 

Zdravím všechny členy klubu i další případné příznivce a předávám informace o naší další činnosti.

 

  1. Klubový žebříček

Klubový žebříček byl zahájen již novoročním závodem MINI (závod na nejnižší výsledek), který proběhl 12. ledna za účasti 15 střelců, rodinných příslušníků a hostů (střílejících). Výsledky jsou na jiném místě našich stránek.

První kolo se bude konat ve čtvrtek 27.3. od 16.00 hodin (pozdější příchod je možný, ale prosím, nepřehánět !). Další kola pak 24.4., 29.5., 12.6.. Podzimní termíny jsme ještě nestanovili, ale budeme se zřejmě držet čtvrtků a to v září, říjnu a sobot v listopadu a v prosinci. Budete včas informováni.

 

  1. Závody  v roce 2008

Střelci našeho klubu se účastní stejně jako v minulých letech závodů, zařazených do Pražské střelecké ligy, informace o účasti na tom kterém závodu můžete domluvit s Jaromírem Jechem.

Závody, které pořádá v první polovině roku náš klub, jsou následující :

6. května – Pražský pohár - 1. kolo SP 5+30 - Praha  6 – Sedlec, střelnice Duel

18. května – Memoriál ZMS Jiřího Hrnečka – LP, střelnice Magnum

22. května – Pražský pohár – 2. kolo SP 5+30 – střelnice Duel

12. června – Pražský pohár – 3. kolo SP 5+30 – střelnice Duel

Podrobnou termínovou listinu závodů najdete na www.shooting.cz

Připomínám, že náš klub je tradičně pořadatelem dvou závodů v libovolné pistoli a to Memoriálu Jiřího Hrnečka (18. května) a závodu Pražského střeleckého festivalu (12. října). Oba tyto závody se střílí na střelnici SSK Magnum v Sedleci. Dále jsme se ujali závodů Pražské střelecké ligy ve SP 30 ran, které se střílí na střelnici SSK Duel, rovněž v Sedleci. (Termíny viz výše !). Na námi pořádaných závodech je vítána účast nejen střelců, ale i pořadatelů, případně i diváků z našeho klubu a jejich blízkých.

 

  1.  Členské příspěvky   

Příspěvková morálka našich členů je poměrně dobrá, ale přesto musím upozornit na některé drobnosti.

V roce 2008 jsme zvýšili klubové příspěvky na 400,-, členský příspěvek do ČSS zůstává ve stejné výši jako v minulých letech, tj. 300,-. Celkem tedy 700,- pro členy ČSS a 400,- pro členy klubu, kteří nejsou v Českém střeleckém svazu. Někteří naši členové tuto skutečnost, na kterou jsme upozornili v minulém oběžníku, zřejmě přehlédli nebo nevzali na vědomí a zaplatili postaru. Členové, kteří nezaplatili do 29.2. mají 100,- Kč penále. Pokud někdo k tomuto datu nemá zaplaceno ani za rok 2007, ztrácí členství v našem klubu. Pokud nechcete dojít k těmto koncům, dejte tyto věci okamžitě do pořádku a informujte výbor SSK ! Číslo účtu klubu je 160496359/0800, složit příspěvky v hotovosti ve prospěch našeho účtu můžete v kterékoliv pobočce České spořitelny a nic to nestojí. Nezapomeňte jako variabilní symbol uvést číslo své členské legitimace nebo datum narození ve tvaru den – měsíc – rok (např.310334). Zatím jsme seznam neplatičů na stránky nedávali, ale zřejmě tak budeme muset učinit, protože někteří členové asi neví, kdy a co platili. Podotýkám, že příspěvky v našem klubu jsou jedny z nejnižších v ČSS. Evidenci vedeme nezávisle pokladník a předseda, takže omyly jsou naprosto nepravděpodobné.

 

  1.  Členská schůze SSK

Bohužel jsme pro pracovní zaneprázdnění členů výboru nestihli svolat členskou schůzi, jak jsme plánovali. Byli jsme nuceni ji odložit na druhou polovinu dubna nebo první polovinu května. O termínu budete informováni buď v dalším oběžníku nebo samostatnou zprávou na našich stránkách www.sskpraha6.cz. Sledujte je, oběžník poštou zasíláme jen výjimečně, stojí to hromadu peněz a také času. (Pro zajímavost, napsání adres na obálky ručně trvá při počtu lidí v klubu 2 – 3 hodiny, pro časté změny adresáře je dost obtížné mít adresy v počítači a vytisknout je, spotřebuje to také dost času na kontroly správnosti seznamu.)

 

  1. Odprodej materiálu členům, případně dalším zájemcům

Na zvláštní stránce najdete jaký materiál a za jakou cenu nabízíme. Kdo máte zájem, kontaktujte hospodáře klubu ing. Davida Šulce.

 

  1. Distribuce oběžníků

Před koncem minulého roku jsem upozorňoval, že oběžník poštou budeme zasílat jen těm členům, kteří nemají přístup na internet, nebo jim prostě tento způsob nevyhovuje, a žádal jsem, aby se přihlásili někomu z členů výboru. Bohužel se nikdo neozval, takže jsme přešli pouze na elektronickou formu oběžníků. Tento oběžník rozesíláme několika členům, o kterých nejsme přesvědčeni, že oběžník na stránkách mohou přečíst. Upozorňuji, že další budeme posílat poštou pouze těm, kteří o to výslovně požádají. Přes webové stránky je možné vznést dotazy na výbor, eventuálně požádat o další informace o klubové činnosti a akcích.  

 

                                                                                                   ing. Jan Brych

                                                                                     předseda výboru SSK Praha 6