O b ě ž n i k      SSK Praha 6

 

červen 2007

 

 

 

Vážení členové Sportovně střeleckého klubu Praha 6, rád bych Vás informoval o velmi závažné změně v tom, jak budeme předávat potřebné informace našim členům. V souladu s moderní technikou se výbor rozhodl, a někteří jeho členové se tohoto úkolu ujali (!!), že zřídíme mailovou adresu, na které si budou moci členové i nečlenové najít vše, co potřebují k informovanosti o činnosti klubu. Přesné znění adresy uvedeme v příštím oběžníku, který bude rozeslán ještě klasicky v září. Informování pomocí osobních mailových adres se nám příliš neosvědčilo, ať jsem to rozesílal já nebo David Šulc, někteří členové maily nedostali. Teď si to bude moci najít každý sám. Naše adresa bude i propojená s adresou Českého střeleckého svazu. Vzhledem k tomu, že máme i dost členů dříve narozených, kteří buď nemají k internetu přístup nebo si s počítačem netykají, budeme jim potřebné informace zasílat poštou. Ovšem jen v tom případě, pokud o to požádají. Proto prosím, dejte mi vědět, pokud nemáte možnost se na internet podívat, abychom se na to mohli připravit.

Na naší internetové adrese se dozvíte o našich akcích, výsledcích závodů. které pořádáme, o historii klubu, případně další informace.

 

Upozorňuji všechny naše členy, že další kolo našeho klubového žebříčku se střílí ve čtvrtek 21. června od 16.00 hodin na střelnici Magnum v Sedleci. Všichni jste srdečně zváni, i ti, kteří moc nechodíte. Pokud se cítíte členy našeho klubu, přijďte si alespoň někdy vystřelit, i když je to jen závod pro střelecké vysloužilce. Není důležité zvítězit, ale účastnit se ! (Pierre de Coubertin, 1896).

 

Nejbližší opravdový závod, který nás čeká, bude v neděli 7.10. Bude to libovolná pistole - závod Pražského střeleckého festivalu. Předpokládám, že v září bude rozeslán oběžník (poslední papírový), kde budou informace k činnosti klubu v období od září do konce roku 2007.

 

Srdečně zdravím, přeji všem členům klubu příjemné prožití letních měsíců bez povodní, záplav, sesuvů půdy, zemětřesení a podobných katastrof a doufám, že se na podzim (když ne už toho 21.6.) setkáme při našem oblíbeném sportu.

 

 

 

 

 

ing. Honza Brych

přeseda výboru SSK Praha 6