Oběžník SSK PRAHA 6

 

- únor 2007

 

 

 

Vážení členové Sportovně střeleckého klubu Praha 6, dostáváte první letošní oběžník, který obsahuje důležité informace, proto prosím, přečtete si ho pozorně.

 

1. 6.ledna 2007 v sobotu, se konala na střelnici Magnum v Sedleci naše první klubová akce - tradiční závod MINI, který se střílí na nejnižší výsledek.

Výsledky :

bodů klub. žebř.

1.        BÍNA           11        20  

2.        JECH Jarom.      13        15  

3.-4.     ČECH           16        11  

3.-4.     SMRT           16        11  

5.        JECH Adam      18        8   

6.        FRÝBA         20        6   

7.-8.     JECH Ond       21        4,5 

7.-8.     VÍZNER        21        4,5 

9.-10.     KULHÁNEK      23        2,5 

9.-10.     MAXA           23        2,5 

11.                   AMBROŽ                   25                    1

12.       SMRTOVÁ       26        1

13.       TOTH           27        1

14.-15.     VOLEK         29        1

14.-15.     ŠULC           29        1

16.       JECHOVÁ Eva     31        host

17.       BRYCH         34        1

18.       KLIMEŠ        37        1

19.       BREJŠA        38        1

20.       BRADÁČ        45        1

 

2. Výbor klubu odsouhlasil nová pravidla "žebříčkového střílení" zkušebně pro rok 2007. Závody budeme pořádat každý měsíc v termínech, které jsou uvedeny dále. Za každý závod bude vklad 30,- Kč za závodníka. V každém kole bude věcná cena (láhev vína) pro vítěze kola. Střílí se jako dosud, tj. 3+10 ran z pušky a 3+10 ran z pistole. Bude možno použít jakoukoliv pistoli (nikoliv libovolku) a pro pušku zbraň bez napínáčku. Malorážové střelivo hradí klub, ostatní ve vlastní režii. V žebříčku se hodnotí 4 nejlepší výsledky z jednotlivých kol, závod MINI a finale (ve finale jednoduchým, nikoliv dvojitým počtem bodů jako dosud).

Vítězové se budou vyhlašovat ihned po závodě.

Termíny jednotlivých kol jsou následující : 29.března, 26. dubna 24. května, 21. června, 27. září, 25. října, (vždy čtvrtek),

17. listopadu (sobota), final 8. prosince (sobota).

Celkové pořadí bude stanoveno podle celkového součtu žebříčkových bodů, v případě rovnosti rozhoduje finale a pak MINI.

 

3. Klubové přebory plánujeme uspořádat : LM 30 vleže - 31.5.

StPi 5+30 - 7.6.

 

4. Náš klub bude jako již tradičně pořadatelem dvou závodů v libovolné pistoli a to :

Memoriálu Jiřího Hrnečka 20. května 2007

a Pražského střeleckého festivalu 7. října 2007

 

5. Rádi bychom během roku uspořádali 2 klubové schůze s besedou na střelecké téma. Uvítáme návrhy z řad členů na program !!

 

6. Výbor klubu rozhodl o odprodeji některých zbraní, které pravděpodobně nevyužijeme, a to přednostně našim členům. Pokud

 

 

 

 

budete mít zájem, a jste držiteli zbrojního průkazu, kontaktujte hospodáře klubu ing. Davida Šulce, který Vám dá potřebné další informace. S odprodejem počítáme v dubnu - květnu.

 

7. Díky Davidovi Šulcovi se bude konat i jeden nebo několik závodů ve střelbě z vojenských zbraní. (Střílejí se mimo Prahu na střelnicích, kde je možno střílet velkou ráži). Zájemci se termínech mohou informovat přímo u Davida, termíny budou i v dalším oběžníku, který bude rozesílán pravděpodobně v dubnu.

 

8. Na závěr musím přípomenout, že podle usnesení Sjezdu delegátů ČSS je potřeba uhradit příspěvky do konce února a to již odeslat Svazu vybrané platby. Opakuji, že úhrada by měla být provedena do 20. února. Členové Svazu platí 300 + 300 = 600 Kč ročně, ti členové, kteří jsou jen v klubu a nemohou podpořit sportovní střelbu tímto symbolickým příspěvkem, platí 300,-Kč. Pro rok 2007 jsme výši příspěvků neměnili.

Platbu je možno provést nejlépe převodem z účtu na účet klubu (číslo viz dále), nezapomeňte jako variabilní symbol uvést číslo členského průkazu nebo datum narození, nebo na tento účet složit příslušnou částku v kterékoliv České spořitelně, nebo konečně poslat příspěvky složenkou. Při žádném způsobu neopomeňte uvést variabilní symbol.

Číslo klubového účtu je

 

160 496 359 / 0800

 

Bohužel musím upozornit, že máme několik členů, kteří dosud nezaplatili příspěvky za rok 2006. Výbor klubu rozhodl, že pokud nebudou mít zaplaceno do konce února, bude jejich členství v SSK Praha 6 zrušeno. Upozornění připojuji na zvláštním papíru.

 

 

 

Všem členům klubu přeje výbor v roce 2007 především zdraví, trochu štěstí a také, aby neztráceli zájem o sportovní střelbu a projevovali ho v činnosti klubu.

 

 

 

 

 

 

ing. Jan Brych

předseda výboru klubu