Předkládám informace získané na internetu a jejich částečný překlad. Nejen proto, že  uvedenou pistoli již pár týdnů zkouším a možná se uvedenými problémy setkám, ale i pro kolegy a kolegyně, aby věděli, že něco takového existuje. Ti z vás, kteří ovládají angličtinu, mohou využít původních informací, odkazy jsou v podtržených nadpisech. Petr 25.12.2012

 

Děkuji vám kluci za odpovědi. Našel jsem staré téma v archivu, které mi pomohlo vyřešit problém. Není to tak úplně jednoduché, ale funguje to a dá se to zvládnout.
Ve skutečnosti problém souvisí s nízkým odporem na druhém stupni, jak už napsal Mark Briggs. Pokud někdo má zájem, je zmíněné původní téma uvedeno: " Morini 162 problém se spouštěním " (poslední odpověď v 20 září 2003), a

 

David M postup popsal:
"
Nejprve musím říči, že seřízení odporu prvního a druhého stupně nebo dráhy (první stupeň) by nemělo mít žádnou souvislost s problémy, které jste předtím uváděl. Je velmi pravděpodobné, že ve vašem případě vyvolává tyto problémy velmi malý odpor spouště na druhém stupni při velmi jemném nastavení sepnutí mikrospínače, (podobně tomu může být i s velmi krátkou dráhou druhého stupně). Před správným seřízením spouště bude nutné znovu nastavit mikrospínač.
Mikrospínač lze nastavit imbusovým šroubem, který se nalézá na vrcholu spoušťové sestavy, následovně:
1 – Demontujte rukojeť.
2 - Vyšroubujte šroub na přední části lučíku, vyjměte lučík.
3 – Vytlačte příčný kolík v zadní části spouštěcí sestavy a vyjměte spouštěcí sestavu z rámu.
4 - Vyhledejte seřizovací imbusový šroub (162083) u mikrospínače, na vrcholu spouštěcí sestavy.
5 Zasuňte desku elektroniky do spouštěcí sestavy. Nyní můžete zapnout vypínač a zkuste spoušť.
6 Zasuňte imbusový klíč do šroubu (162083) a otočte o 1 celou otáčku proti směru hodinových ručiček (dosáhnete maxima nastavení).
7 - Pomalu a citlivě otáčejte šroubem zpět, ve směru hodinových ručiček, až spouštěcí elektromagnet sepne (dosáhli jste bodu samospuštění mikrospínače).
8 nyní  vraťte šroub (proti směru hodinových ručiček) nejméně o1/4 až 1/3 otáčky (menší otočení než o 1/4 otáčky vám může znovu způsobovat původní problémy.).
9 Opakovaně prozkoušejte funkci spouště. Pokud je vše OK, sestavte pistoli.
10 - Nyní můžete nastavit dráhu spouště, první a druhý odpor podle vašich představ (doporučeno 300-400g na prvním odporu, 200-100g na druhém, s celkovou dráhou spouště 3-5mm.
11 - DŮLEŽITÉ – nastavte to jednou a pro vždy, přesně podle výše uvedeného návodu a už do toho nešťourejte, jasné !!!!!!!!! "

 

Morini CM162EI problem

Posted: Wed Dec 01, 2004 3:34 am    Post subject: Morini CM162EI problem

I bought a Morini CM162EI and ajusted trigger take up and first stage travel to my preferences. After that, the eletronic start blinking (and the trigger doesn't work). The trick is that the problem occurs sometimes, not always, but now I don't have confidence enough to rely on my gun in a competition.
Did anyone have similar a problem? It has been solved? Thanks in advance for answers.

 

Thank you guys for answers. I've found an old topic in archive that solved the problem. It's a bit complex, but it works.
In fact, the problem is related with minimum second stage weigth as Mark Briggs said. If anyone is interested, the topic I've mentioned is "Advise needed: Morini 162 trigger problem" (last reply in Sep 20, 2003) and the steps posted by David M are:
"Firstly, the adjustment of first and second stage weights or trigger travel (first stage) should not have any effect on your discharge problem.
It is possible to cause your problem if the second stage weight is set to very little and you have a very fine switch setting (similar to second stage travel),there won't be enough weight to re set the switch.
The switch adjustment is a allen screw in the top of the trigger assy.
1- Remove your grip.
2- Remove the screw at the front of the trigger guard, remove the trigger guard.
3- Remove the cross pin at the back of the trigger assy, remove the trigger assy from frame.
4- Locate the adjusting allen screw just forward of the top of the switch, on top of the trigger assy.
5- Re fit the trigger assy only onto the circuit board in the grip. You can now turn on the switch and try the trigger.
6- Fit allen key in screw and turn 1 full turn anti-clockwise (give maxium adjustment).
7- Slowly turn screw clockwise until the trigger solenoid fires.(switch activate position).
8- Turn screw back (anti-clockwise) 1/4 to 1/3 turn only.( Less than 1/4 turn can give you the origional problem.)
9- Try trigger for function. If OK re assemble pistol.
10- Now reset Trigger travel, first and second stage weight to your liking.(suggest 300-400g on first stage, 200-100g on second with 3-5mm of travel on trigger.
11- IMPORTANT ONCE SET LEAVE THE BLOODY THING ALONE!!!!!!!!!"

 

mcmoura wrote:

11- IMPORTANT ONCE SET LEAVE THE BLOODY THING ALONE!!!!!!!!!"

It isn't fair to say that to a shooter, they will just treat it as a challenge.

 

 

Advise needed: Morini 162 trigger problem

Posted: Mon Sep 15, 2003 3:42 am    Post subject: Advise needed: Morini 162 trigger problem

Frankly speaking, my Morini has been serving me faultlessly for a number of years and over 100,000 pellets have been fired.
I tried to adjsut the first and second stage trigger weight and trigger travel last weekend but yesterday, after 100 or so shots, the trigger just could not ignite and even the dry fire mode was gone. I remember someone here mentioned some months ago that inside and behind the trigger mechanisim there is a screw that regulate the contacts, can anyone point out where is this screw so that I may try to adjust the contact point. Thank you so much.

David M Firstly, the adjustment of first and second stage weights or trigger travel (first stage) should not have any effect on your discharge problem.
It is possible to cause your problem if the second stage weight is set to very little and you have a very fine switch setting (similar to second stage travel),there won't be enough weight to re set the switch.
The switch adjustment is a allen screw in the top of the trigger assy.
1- Remove your grip.
2- Remove the screw at the front of the trigger guard, remove the trigger guard.
3- Remove the cross pin at the back of the trigger assy, remove the trigger assy from frame.
4- Locate the adjusting allen screw just forward of the top of the switch, on top of the trigger assy.
5- Re fit the trigger assy only onto the circuit board in the grip. You can now turn on the switch and try the trigger.
6- Fit allen key in screw and turn 1 full turn anti-clockwise (give maxium adjustment).
7- Slowly turn screw clockwise until the trigger solenoid fires.(switch activate position).
8- Turn screw back (anti-clockwise) 1/4 to 1/3 turn only.( Less than 1/4 turn can give you the origional problem.)
9- Try trigger for function. If OK re assemble pistol.
10- Now reset Trigger travel, first and second stage weight to your liking.(suggest 300-400g on first stage, 200-100g on second with 3-5mm of travel on trigger.
11- IMPORTANT ONCE SET LEAVE THE BLOODY THING ALONE!!!!!!!!!