Průvodce zhotovováním vlastní rukojeti

Míření a spouštění jsou skutečnými základy střelby z pistole. Tyto základy mají mnoho podkategorií. Jedenou z podkategorií míření je rukojeť. Tento článek ukazuje, na co se zaměřit při úpravách rukojeti. Většina lidí, když na poprvé drží pistoli, uchopí rukojeť velmi silně. Prostřednictvím dobře padnoucí rukojetí lze získat nějaké body navíc, ale ne tolik jako intenzivním, dlouhodobým tréninkem, zaměřeným na ostrá mířidla a na dokonalé plynulé spouštění. Je důležité si nejdříve dobře osvojit spouštění a míření, ještě před tím, než se pustíte do úprav rukojeti. Když už pro nic jiného, tak protože zvládnutou střeleckou technikou, tj. mířením a spouštěním, lze získat mnohem více bodů než prostřednictvím dokonalé rukojeti. S  moderní, kvalitní vzduchovou pistolí, např. Steyer, Morini, Hammerli, Anshutz, Feinwerkbau atd., si můžete koupit i rukojeť o velikosti odpovídající vaší ruce, která bude vyžadovat minimum potřebných úprav, eventuálně žádné. Tyto rukojeti mívají již hotové základní tvarové linie a rozměry, tzn. přizpůsobené rozměry pro běžnou velikost průměrné ruky. Obvyklé jsou dodávány 3 velikosti L, M, S (Large, Medium, Small). Někteří lidé neustále hledají zlatou hůlku, kterou by mávli a očarovali tak svojí pistoli, aby střílela 600. Za tuto zlatou hůlku často považují dokonale padnoucí rukojeť, ale… S perfektní, dokonale padnoucí rukojetí se nedá dosáhnout 600, pokud současně s tím není zvládnuto dokonalé zamíření a plynulé spouštění. Takže první věcí, kterou by měl začínající střelec nechat v začátku na pokoji, je rukojeť a nesnažit si ji upravit. Je více než pravděpodobné, že jeho špatné rány budou výsledkem nepozorného míření a chyb při spouštění, než pocházet od špatně sedící rukojeti. Dobré zásahy mohou být dosaženy i se špatnou rukojetí při správném míření a spouštění, nikdy však nebudete mít vysoké bodové výsledky s dokonalou rukojetí a nedostatečném míření a spouštění.

         Pokud již budete mít za sebou několik měsíců strávených střelbou z pistole a při tom jste si dokázali osvojit správné návyky, tedy upevnit základy střelby z pistole, pravděpodobně již budete schopni a na dostatečné úrovni těžit z výhod dokonale padnoucí rukojeti, pak se vám nabízí několik možností, jak si optimálně přizpůsobit či zhotovit rukojeť. Nejlepší a nejsnazší způsob je navštívit profesionálního výrobce rukojetí a nechat si rukojeť udělat na míru. Cena v tomto případě bude asi největší překážkou pro většinu lidí, pořídit si takovou rukojeť. Tyto rukojeti bývají dobré, ale mějte na paměti, že způsob, jakým budete držet pistoli u výrobce rukojeti, nemusí být stejný, jakým budete držet pistoli, když se dostanete domů nebo při střelecké soutěži. Už mnoho lidí tak získalo na zakázku vyrobenou rukojeť jen proto, aby po návratu domů zjistili, že mají pocit, jako by rukojeť byla vyrobena pro někoho jiného. Jedna z hlavních příčin je ta, že vaše ruka se během dne zvětšuje a zmenšuje, takže je velmi nepravděpodobné až nemožné, aby jste měli dokonale stále stejně padnoucí rukojeť každý den. Vždy budou existovat a neustále probíhat malé změny a ty budete či ani nebudete pociťovat. Vryjte si do paměti, že uchopení rukojeti není a nebude nikdy dokonalé, s výjimkou dne přizpůsobení a žádný další den již nemohou nastat naprosto stejné podmínky. Takže vytvořte či vybírejte svojí rukojeť tak, aby vám tolerovala předpokládané běžné zvětšování a zmenšování ruky, tj. s odpovídající vůlí. Tato vůle může být 2 až 3 mm.

         Druhou možností, jak se dostat k dobře padnoucí rukojeti, je koupit si pistoli s ergonomickou rukojetí nebo si koupit náhradní, novou ergonomickou rukojeť pro pistoli, u níž už byla rukojeť předchozími úpravami znehodnocena. Pak je potřeba mít někoho s potřebnými znalostmi a zkušenostmi s úpravami rukojeti, někoho, kdo poradí a pomůže. Největším problémem bývá někoho najít, aby skutečně měl potřebné znalosti a dovednosti takovouto práci pořádně udělat.

         Poslední a nejpravděpodobnější způsob úpravy rukojeti je zkusit si rukojeť upravit svépomocí či zhotovit si celou rukojeť sám. To může být a asi bývá  nejschůdnější cestou pro většinu střelců z důvodu nákladů, času a znalostí. Pokud se vám nepodaří vyhledat zkušeného člověka s potřebnými znalostmi, pak budete velmi pravděpodobně odsouzeni k tomu pokazit svojí rukojeť, což se vám také může zdařit i za pomoci  kolegy - postřelovače ze střelnice, který si myslí, že ví všechno. Tento článek dává možnost získat potřebné informace pro zhotovení či přizpůsobení rukojeti svépomocí. Jeho cílem je naznačit směr v důležitých věcech a zásadách spojených s úpravami rukojeti. Provedení rukojetí od různých výrobců se nezřídka liší. Rukojeti od Vitarba vypadají jinak než od Moriniho a obě provedení jsou odlišné od rukojetí Hoffmana či Maennla, přesto ale základní klíčové linie jsou vždy stejné. Následující myšlenky jsou založeny na zkušenostech, hledání, střelbě a na zkušenostech s rozličnými rukojeťmi. Výroba rukojetí je více uměním než vědou a s následujícími doporučeními se k tomuto umění můžete zkusit přiblížit. Neexistuje předem daný, pevný soubor pravidel, která byste měli dodržovat, každá ruka i rukojeť jsou více či méně odlišné, ale existují pravidla, která jsou stejná pro všechny rukojeti - uchopení. Libovolná, vzduchová, rychlopalná, velkorážní, standardní a sportovní pistole mají stejné linie a tvary, přestože jejich rukojeti jsou navzájem vzhledově odlišné. Některé dále použité pojmy nemusí být stejné s těmi, které jste dosud používali nebo znali, mohou se lišit i v kontextu toho, že každý výrobce rukojetí používá jiné názvy.

         Účelem ergonomické rukojeti je poskytnout co nejvíce plochy k dotyku s povrchem ruky, přitom by neměly vznikat žádné prázdné kapsy mezi rukojetí a rukou. Mezi prostorově napjatou (stisknutou) rukou a povrchem rukojeti vznikají síly a ty umožňují pevné uchopení rukojeti aniž by bylo nutné při stisku vynakládat nadměrnou sílu. Ergonomické anatomické rukojeti nemusejí být drženy tak tvrdě jako tradiční pistolové rukojeti (například Ruger Mark II). K úpravě rukojeti vám postačí následující prostředky a nástroje,  nějaký vhodný lepící tmel (např. Bondo, Morini grip tmel) a ruční ohebná bruska (Dremel) s brusnou hlavou. S úpravami zkuste začít na rukojeti, která již tvarem odpovídá či se blíží prostoru vaší volně sevřené ruky. To proto, že nejste profesionálním výrobcem rukojetí a bude to jen mírná úprava stávajícího tvaru nikoli zhotovení celé rukojeti. Zhotovení kompletní nové rukojeti je velmi náročná práce, kterou zvládnou napoprvé obvykle jen velmi talentovaní a zkušení řemeslníci. Když zasahujete do rukojeti, mějte na paměti, že ji současně měníte. Každý úběr či přídavek bude vyvolávat pocit, že se něco změnilo. Je proto velmi důležité, aby jste při úpravách usazovali rukojeť do ruky pokaždé stejně, pokud možno ve stejnou dobu, správným způsobem a co je velmi důležité, při dodržení všech zásad bezpečnosti střelby z pistole. Doporučovaný způsob je nestřílející rukou sevřít pistoli kolem hlavně. Poté vtlačíte zadní část rukojeti do mezery mezi palec a ukazováček střílející ruky. Následně usaďte spodní hranu ruky na spodní opěře. Pak ustavte střední kulovitý výběžek rukojeti, (jestliže máte střední část dlaně ve tvaru kulovité prohlubně, měl by se kulovitý výběžek zapadnout v nejhlubším místě dlaně). Pak usaďte rýhu mezi dlaní a prsty a následně přiložte prsty (do drážek, pokud je využíváte). A konečně přiložte prst na spoušť. Síla sevření musí vždy vycházet zepředu směrem dozadu, jen tak lze zabránit divokým, nahodilým ranám a dosáhnout optimální klidné a přirozené polohy pistole v ruce při mířené střelbě.  Aby bylo možné dobře ovládat takovýto způsob sevření rukojeti při střelbě, musí být střední články úchopových prstů umístěny přímo pod lučíkem spouště, kolmo k ose hlavně a mezera ruky mezi palcem a ukazovákem velmi dobře usazena pod středem hledí. Pokud budeme dodržovat při uchopení výše uvedený postup, měli bychom dosáhnout stále stejného, opakovatelného usazení pistole v ruce. Mějte na paměti, že pouze u libovolné pistole nejsou žádná omezující pravidla pro tvar či přídavky na rukojeti. Po každé úpravě rukojeti se musíte ujistit, že upravená rukojeť stále vyhovuje pravidlům ISSF.

 

1. Nastavte sklon rukojeti

Dáváte přednost více postavené rukojeti nebo více skloněné? To musí být rozhodnuto ještě dříve, než začnete odebírat nebo přidávat materiál rukojeti. Např. FAS má velký sklon. Rukojeť u Walther má rukojeť více postavenou. U mnoha pistolí se sklon rukojeti dá nastavovat a měnit.

 

2. Nastavte stranové natočení rukojeti

Při doporučovaném způsobu sladění natočení a zamíření musí předloktí vytvářet základnu pro tvar písmene Y, s palcem symetricky opřeným z jedné strany oproti prstům z druhé strany Y. Tím umožníme ose hlavně, aby doslova stala přímým a dokonalým prodloužením celé paže. Veškerý účinek zpětného rázu bude pak vstřebáván tělem a odskok ústí hlavně bude minimalizován. Někteří lidé, vzhledem k délce svých  prstů nebo s problémy se zápěstím nebo s předchozími návyky, musí rukojeť držet více ze strany s palcem vystupujícím až pod úhlem 45°. První a doporučovaný způsob je rozhodně vhodnější a snazší. Druhý uváděný způsob natočení  ruky je také možný, ale vytvoření dobře padnoucí rukojeti může být v tomto případě mnohem obtížnější.

 

3. Nastavte opěru sedla mezi palcem a ukazovákem

V tomto místě je nejlepší, aby ruka zasahovala do rukojeti co nejhlouběji a co nejvýše. Bylo by optimální, kdyby šlo nalepit hledí přímo na hřbet ruky. Osa hlavně by měla být co nejníže, protože pak se síla zpětného rázu přenáší do celého těla a nedochází k nadměrnému vychýlení v zápěstí a nedochází ke ztrátě zamíření. Měli byste se snažit posunout ruku co nejdál dopředu, do pistole, aby výstřel nepůsobil příliš velký odskok u ústí hlavně.

 

4. Nastavte opěru spodní malíkové hrany dlaně

Opěra musí být pohodlná, ale ne příliš těsná (ponechte dostatek prostoru pro expanzi). V této fázi se musíte rozhodnout, zda bude opěra pevná nebo stavitelná, pohyblivá. Pevné opěry jsou vhodné pro otevřené rukojeti, kde má ruka ještě dostatek volného prostoru pro expanzi. Libovolná pistole, u které rukojeť obepíná celou ruku, by měla ruce umožnit expanzi stavitelnou rukojetí. U nestavitelné rukojeti je snazší vyplnění prázdných míst a dosáhnout tak zvýšení povrchového kontaktu. Pro zpevnění rukojeti můžete provrtat otvory opěrou do těla hlavní rukojeti, do nich pak vložit a zalepit, např. epoxidovým lepidlem, zpevňující kolíky z pevného materiálu. Pak už jen stačí opěru přitáhnout důkladně šrouby a ta se pak již nikdy nepohne. Tohle se obvykle dělá až při dokončení rukojeti včetně zatmelení případných prasklin rukojeti.

 

5. Zhotovte žlábek pro palec

Palec by měl ležet přirozeně a volně po celé délce žlábku. Palec by neměl působit nadměrným tlakem, protože to by mohlo posouvat zásahy zleva doprava. Je důležité vyhledat polohu, která umožní palci pohodlně se usadit na opěře po celé délce žlábku. Zda přitom palec bude směřovat nahoru či dolů je individuální. Čím více se palec bude vybočovat od žlábku, tím budete mít větší tendenci s takovouto rukojetí dávat zásahy odchýlené vpravo nebo vlevo.

 

6. Nastavení kulovité opěry středu dlaně

Kulovitá opěra středu dlaně by měla zapadnout do dlaně v její nejhlubší části. To se vám může podařit až po řadě pokusů a omylů a patrně s tím strávíte poněkud více času. Dobrým způsobem jak zjistit, kam umístit na rukojeti kulovitou opěru středu dlaně, je vystřílet nejméně 40 ran bez vyndávání ruky z rukojeti. Když si pak prohlédnete ruku, zarudlé místo v dlani vám prozradí, kde je skutečně umístěn a působí na rukojeti vrchlík kulovité opěry středu dlaně. Přesuňte vrchlík nahoru, dolů, dopředu nebo dozadu, podle potřeby tak, aby se začervenalé místo dostalo do nejhlubší části dlaně. Kulovitý výstupek na rukojeti je důležitým místem, které by mělo být otlačeno ve vaší dlani pokaždé přesně ve stejném místě. Pokud při uchopení rukojeti umístíte kulovitý výstupek pokaždé do nejhlubší části dlaně, dosáhnete tak konstantního a tužšího držení. Pokud nechcete, aby kulovitý výstupek vyčníval více, než by bylo nutné, musíte se řídit podmínkou, kterou jsme zmínili již na samém počátku, že tlak na rukojeť musíte vyvíjet zepředu dozadu. Pokud tomu tak nebude, bude potřebné upravit velikost či polohu kulovité opěry. Nezapomeňte, že příliš velká opěra bude mít stejný efekt jako od rukojeti odkloněný a rukojeti nedotýkající se palec, tj. rány vpravo nebo vlevo.

 

7. Nastavení – usazení dlaně

Každý z nás má čáru na dlani vedoucí z nejhlubší části dlaně k zápěstí. Abyste v tomto místě rukojeť přizpůsobili tvaru ruky, jednoduše tento prostor vyplňte do tvaru, který odpovídá tvaru a rozměrům přirozeně sevřené volné ruky. Při vytváření tohoto tvaru je potřebné zamezit vzniku míst bez dotyku podél vzniklé hrany vedoucí od kulovité opěry středu dlaně k zadní části rukojeti. Dobrým vodítkem pro vás může být pocit prázdna v určitém místě, pak určitě v daném místě bude prázdná kapsa, tj. místo bez dotyku. V případě, že v daném místě nepociťujete prázdnou kapsu nebo nevnímáte ztrátu kontaktu s povrchem rukojeti, pak kapsa prostě neexistuje. Prázdný prostor se téměř vždy vytváří v místě přechodu opěry spodní malíkové hrany dlaně do rukojeti. Tento prázdný prostor v přechodu může být v případě nestavitelné, nepohyblivé opěry malíkové hrany dlaně vyplněn také.

 

8. Vytvořte hřebenovou linii mezi dlaní a prsty

Tento hřebem leží v místě, kde se prsty spojují s dlaní. Tento hřeben a kulovitá opěra středu dlaně jsou dvěma nejdůležitějšími ukazateli toho, jest-li máte na rukojeti dobře a stále stejně usazenou ruku. Tento hřeben by měl vyčnívat tak, abyste ho vnímali a cítili, ale ne příliš, protože pak by mohl způsobovat stranové odchylky zásahů vlevo a vpravo. Tento hřeben by měl procházet po celé délce od ukazováčku přes prostředník až po opěru hrany dlaně. Zvětšit vyčnívání hřebene (nejen přidáváním dalšího materiálu)  je možné také jeho úběrem v místě mezi hřebenem a kulovitou opěrou středu dlaně, podél celého hřebenu vytvořit rýhu. Každý z nás má určitý objem masa na celé ploše dlaně, v tomto případě mezi linií přechodu prstů do dlaně a linií probíhající napříč dlaní z prostoru mezi palcem a ukazovákem směrem k malíku. Tento objem masa se musí být vytlačován, když svíráte dlaň v pěst, a potřebuje prostor, aby se vešel mezi kulovitou opěrou dlaně a rýhou přechodu dlaně do prstů. Pro tlustší ruku tento prostor musí být hlubší. Měl by být udržen dotyk po celé ploše podél celého hřebenu směrem od shora dolů (od ukazováku až po malík).

 

9. Usazení prstů

Existují dva poněkud rozdílné názory týkající se drážek pro prsty. Tyto dva názory se soustřeďují kolem počtu drážek. První doporučuje mít pro každý prst samostatnou drážku a v místech ohybů svislé oddělovací výstupky mezi články mezi prsty oddělovací výstupky. Tyto oddělovací výstupky by měly být mnohem méně vystouplé, než hřeben vystupující mezi dlaní a prsty. To vám umožní přesnější úchop, protože snadno ucítíte, když prst nebude na oddělovacím výstupku, a snadněji dosáhnete stále stejného uchopení rukojeti. Druhý názor prosazuje žádné výstupky mezi prsty, pouze vytvoření vhodně zakřivené plochy, která zajistí správná umístění všech článků prstů na přední části rukojeti. Toto řešení bývá vhodnější pro ruku, která bobtná a  hodně se smršťuje. Pokud bude vaše ruka významně měnila svůj objem, budou velmi pravděpodobně vaše prsty na výstupcích sedět pokaždé jinak. Druhý názor podporující provedení rukojeti bez výstupků v přední části,pod prsty, to eliminuje. Žádné výstupky u tohoto provedení prostě neexistují. Oba názory i provedení se vyskytují a prosazují přibližně stejně často a mají svoje specifické výhody. Když přizpůsobujete rukojeť pod prsty, je hlavní a nejdůležitější věcí, kterou musíte dosáhnout a řádně vyzkoušet, to, aby se střední články prostředníku a prsteníku opíraly přímo o lučík spouště a byly v poloze kolmé na osu hlavně. To vám dá velmi důležitou jistotu, že při držení rukojeti pistole budete působit tlakem prstů přímo dozadu a vtlačovat rukojeť rovnou do dlaně. U malíku lze jen velmi obtížně dosáhnout přizpůsobení tímto způsobem.Ve snaze o správné umístění malíčku budete muset odebrat značné množství materiálu, čímž pravděpodobně uděláte do rukojeti díru nebo budete muset zbrousit povrch šachty zásobníku. Když budou střední články prostředníku a prsteníku ustaveny ve správné poloze, teprve pak mohou být zhotoveny opěry mezi prsty. Snadno si lze pomoci vyznačením jejich správné polohy tužkou mezi prsty. Není až tak důležité, aby prsty měly opěry. Jest-li prostory mezi prsty chcete vyplnit, aby držení bylo pohodlnější. Když se vám to podaří bude to jen dobře. Ujistěte se však, že jste ponechali dostatek volného prostoru pro expanzi a kontrakci vašich prstů. V oblasti prstů může docházet až ke 3x větší expanzi než v oblasti dlaně a proto je obvykle potřeba více volného prostoru v prstech. Poslední etapou usazovaní prstů v rukojeti by mělo být vytvoření opěry nad prostředníkem, dostatečně široké opěry, aby pohodlně nesla váhu pistole. Když držíte pistoli, hlaveň je stlačována dolů a nejvíce tohoto tlaku musí přenášet  prostředník a to až v zadní části opěry. Nezhotovujte opěru nad prostředníkem také příliš silnou, protože by to mohlo ovlivňovat a nadměrně roztahovat mezeru mezi prostředníkem a ukazovákem.

 

10. Umístění - poloha spouště

Když je zbytek rukojeti přizpůsoben, je pak potřeba usadit správně spoušťový prst. Obvykle je to poslední větší zásah do rukojeti. Plocha pod spoušťovým prstem by měla být volná a musí dovolovat volný pohyb spouště. Jestliže by se spoušťový prst smýká o nebo tlačí na dřevo rukojeti během spouštění, může to vyvolat rozhýbání pistole během provádění výstřelu. Tomu je nutné za všech okolností zabránit. Poloha posledního článku na ukazováku by měla být taková, aby umožňovala stlačování spouště přímo dozadu. To může vyvolat také potřebu upravit polohu a tvar spoušťového jazýčku. Cílem je, aby poslední článek ukazováku na spoušti byl kolmý na osu hlavně. Tím bude zajištěno, že pohyb spoušťového prstu vyvolá tlak na spoušť a tento tlak bude působit rovně dozadu, do hledí.

 

         Poté, co jste provedli výše uvedené kroky, jeden za druhým, měla by vám rukojeť sedět mnohem lépe. Tyto kroky ovlivňují správnou polohu ruky na rukojeti od malíkové hrany dlaně až po místo dotyku ukazováku na spoušti a mělo by být respektováno uvedené pořadí kroků. Nikdy nezačínejte další krok, aniž by byl předchozí krok dokončen. Když bude všechno na rukojeti hotové, vložte ruku do rukojeti a rukojeť sevřete. Po takovémto sevření by vaše ruka měla rovnoměrně narůžovělou barvu. Pokud vidíte jakékoliv bílé skvrny na rukou, to jsou místa, kde rukojeť příliš tlačí. Těchto místech by měl být materiál ještě ubrán, aby se odstranila  vyčnívající tlačící místa a vyloučila tak nadměrná únava při svírání ruky.

 

         Existuje mnoho názorů na to, co je důležité při tvorbě rukojeti. Jakmile dokončíte svojí rukojeť, je nanejvýš důležité před provedením dalších úprav či změn s upravenou rukojetí po několik měsíců střílet a zkoušet ji. Na poprvé můžete mít u čerstvě upravené rukojeti divný pocit, protože bude pravděpodobně odlišná od té předchozí, na kterou jste byli doposud zvyklí. Dopřejte tomu čas a uvidíte, zda je rukojeť skutečně nevhodná, nepohodlná nebo zda si na ni dokážete zvyknout. Poté, co se rukojeť výše uvedeným způsobem přizpůsobí a sedne v ruce, nebude existovat žádný důvod, aby se musela znovu přizpůsobovat a může zůstat beze změn po mnoho let, ne-li po celý život. Zapamatujte si to a nepoužívejte úpravu rukojeti jako berličku. Úpravu rukojeti či její přizpůsobení proveďte co možná nejlepším způsobem a pak se vraťte ke zdokonalování míření a spouštění. To je ta pravá a nejdůležitější myšlenka, která by vám měla vyplynout z výše uvedeného. S výše uvedeným přístupem a postupem lze dosáhnout dobrého přizpůsobení u libovolné rukojeti. Udělejte si čas, buďte trpěliví a pamatujte, že to může nějakou chvíli trvat, než si správně přizpůsobíte rukojeť, zejména, jest-li se o to bude snažit poprvé.

 

 

Guides to make your own grip, překlad z anglického článku petrbrejsa@seznam.cz, 19.února 2011